torsdag 10. januar 2019

Hvordan velge riktige bilder til nettdating

Det å gjøre det bra med jentene er VIKTIG for oss gutter.

Det er et tema som fortjener å tas på alvor, et tema som fortjener å bli hentet opp fra "lett underholdning"-kategorien i mediene hvor man gir råd om hva man tror er lurt å gjøre basert på lite annet enn magefølelsen sin. Vekk fra klørne til guruer med ego på størrelse med luftskipet Hindenburg og bort fra sleipe, TV-shop aktige selgere.Nettdating er kanskje et av de temaene hvor det blir gitt flest underlige råd. Et av de rareste jeg har lest var dette rådet fra navneforsker Kristoffer Kruken:

"Derimot når det kommer til valg av partner kan det [navnet] ha stor innvirkning. På nettdating for eksempel er nok navnet selve inngangsporten til kontakt, nettopp på grunn av forestillingen som navnet gir av vedkommende, sier han."

Navnet er selve inngangsporten til kontakt? Vår erfaring er at navnet man velger på en datingside har lite å si, så lenge man ikke bruker et navn som gir negative assosiasjoner. Det å velge et navn som man tror kommer til å gi positive assosiasjoner medfører ofte med at man virker som om man prøver for hardt å imponere eller fremstår klysete, så man er stort sett bedre tjent med noe mer nøytralt. Jeg er sikker på at Kruken mener det godt, men samtidig er jeg villig til å vedde på at han gir råd om noe han aldri har forsøkt i virkeligheten.


Navneforsker Kristoffer Kruken i ferd med å logge på Sukker

Det at hotornot.com er et godt verktøy til å velge ut gode bilder av seg selv er et annet råd som går igjen. Er det smart? Vel, forsøk gjerne dette enkle eksperimentet; last opp det samme bildet flere ganger, og se om resultatene er konsistente. Det er de ikke; det samme bildet kan få vidt forskjellig score hver gang det vurderes. Den eneste konklusjonen vi kan trekke av dette er nok en gang at en eller annen har anbefalt noe han syntes hørtes lurt og logisk ut, uten å ha testet det i praksis... og det er nøyaktig den mentaliteten man må komme til livs. Synsing må erstattes med personlig erfaring, og der det er mulig, med gullstandarden for kunnskap: kombinasjonen av erfaring og objektive, kontrollerte forsøk.

Nettdating egner seg spesielt godt for slike forsøk. Jeg har gjort en innsats for å studere denne sjekkearenaen på en systematisk måte i en del år nå, og i dette innlegget tenkte jeg å redegjøre for den ganske fersk undersøkelse.

Målet var å undersøke forskjeller i hvordan de to kjønnene vurderer hva som er gode og dårlige bilder av gutter. Materialet vi har samlet opp gjennom arbeid med deltagere til Perfekt Profil gir oss en unik mulighet til å kikke på dette; på dette kurset tar vi jo en haug med bilder av deltagerne våre. Det vi gjorde var å velge ut tre deltagere for så å:

1) La tre av gutta på bloggen vurdere deltagerens bilder
2) La tre uavhengige jenter vurdere deltagerens bilder
3) La deltageren selv vurdere sine egne bilder

Målet for vurderingene var for alle parter å

1) Plukke ut de fem beste bildene
2) Plukke ut det av de fem bildene som var aller best

Ingen av deltagerne hadde truffet noen av de som skulle vurdere bildene i virkeligheten. Dette fordi jeg var redd for at det å ha truffet personen i virkeligheten vil påvirke vurderingen av bildene. Deltagerne som var med ble selvsagt spurt om tillatelse før vi "forsket" på bildene deres, og de fikk en liten rabatt som betaling.

Spørsmål vi ville ha svar på:

1a) Er det samsvar mellom hvilke bilder jentene liker seg imellom?

1b) Er det samsvar mellom hvilke bilder instruktørene liker seg imellom?

1c) Er det samsvar mellom hvilke bilder instruktørene liker og hvilke bilder jentene liker?

1d) Er det samsvar mellom hvilke bilder deltageren liker og hvilke bilder jentene liker?

2) Hvis man lager tre profiler for hver deltager, en profil med bildene til jentene, en med bildene til instruktørene og en med bildene til deltageren, vil det være forskjell i svarprosentene profilene får?

La oss se på hva vi fant.
1a) Er det samsvar mellom hvilke bilder jentene liker seg imellom?
Ja. Det vil si; jentene var enige om hva som var det beste bildet for alle de tre deltagerne, de var også temmelig enige om de andre bildene, selv om det da var en del tilfeller hvor de valgte forskjellige bilder fra en serie hvor bildene lignet ganske mye på hverandre. Jentene fikk se igjennom hverandres valg etter at de var ferdige, og i de tilfellene hvor andre jenter hadde valgt bilder de selv ikke hadde valgt var responsen stort sett "ja, det var bra det også, jeg kunne egentlig ha tatt det med". I noen ganske få tilfeller hendte det imidlertid at en jente valgte et bilde som de to andre virkelig ikke likte.

1b) Er det samsvar mellom hvilke bilder instruktørene liker seg imellom?
Instruktørene var litt mer uenige seg imellom enn jentene, men fremdeles var tendensen at de valgte ut mange av de samme bildene. Spesielt det beste bildet var det bred enighet om.

Meningene om hvilke bilder som er gode og dårlige var altså relativt ensartet både innad i jentegruppen og innad i instruktørgruppen. Dette virker å motsi den gamle myten om at "alle har forskjellig smak"; det er tydelige mønstre for hva som er bra og hva som er dårlig, selv om disse selvsagt aldri blir absolutte. Dette stemmer forøvrig godt med erfaringen vi har fra nettsider; det er ikke slik at alle får like mange medlinger. Noen får meldinger fra MANGE jenter, noen får nesten aldri meldinger i det hele tatt.

Vi går til neste spørsmål.

1c) Er det samsvar mellom hvilke bilder instruktørene liker og hvilke bilder jentene liker?
Instruktørene klarte å plukke ut det beste bildet for to av tre deltagere, og mange av bildene jentene likte var med i utvalget deres. De hadde imidlertid også en tendens til å velge en del bilder som jenter absolutt ikke likte. Det forekom mye oftere at instruktørene valgte et bilde som jentene hatet enn at den ene jenta valgte ut et bilde som de to andre jentene hatet.

1d) Er det samsvar mellom hvilke bilder deltageren liker og hvilke bilder jentene liker?
Det korte svaret: Nei! Deltagerne selv var helt klart de dårligste til å plukke ut både det beste bildet og de øvrige bildene. For meg, som var den eneste som hadde sett deltagerne i virkeligheten, syntes det å virke som om de forsøkte å velge bilder hvor de lignet minst mulig "på seg selv", men det blir bare spekulasjon.2) Hvis man lager tre profiler for hver deltager, en profil med bildene til jentene, en med bildene til instruktørene og en med bildene til deltageren, er det forskjell i svarprosentene profilene får?

Dette er den viktigste delen av forsøket, hvor vi prøver måle om det er noen forskjell på resultatene til en profil hvor bildene er valgt ut av en jentegruppe, av mannlige instruktører eller av deltageren selv. Til nå har vi bare beskrevet tendenser på en kvalitativ måte, men nå skal vi gå grundigere til verks.

Eksperimentet ble utført som følger:

Jeg fant en amerikansk datingside og laget tre profiler for deltager 1. Jeg lastet opp deltagernes egne bildevalg til den første, bildene alle instruktørene var enige om til den andre og bildene alle jentene var enige om til den tredje. Alle profilene fikk den samme korte og gjennomsnittlige profilteksten, og jeg fylte ut personlighetstestene deres ved å svare "midt i" på alle spørsmålene for alle tre profilene. Profilene ble bosatt i hver sin storby (Boston, Seattle og New York); jeg valgte tre forskjellige byer fordi jeg ville ha et stort utvalg jenter å sende melding til fra hver profil, og fordi disse byene er kjent for å ha en noe mer "europeisk" mentalitet. Ideelt sett skulle jeg ha gjort dette i Norge, men det var ikke praktisk mulig hvis jeg skulle få mulighet til å sende meldinger til mange nok jenter.

Så sendte jeg melding fra hver av profilene til jenter. Jentene ble valgt fra en liste sortert ut etter matchprosent, bosted i samme by, krav om nylig aktivitet på siden og alder fra deltagerens alder til ti år yngre. Jeg jobbet meg rett og slett nedover denne listen inntil jeg hadde sendt 80 meldinger som ble lest. Hvorvidt meldingen er lest av den andre part kan man se i mailboksen til profilen, og de av jentene som aldri leste meldingen utelot jeg fra statistikken ettersom de antageligvis ikke lenger er aktive på profilen sin. Tallet 80 ble valgt fordi dette var det maksimale antallet datapunkter statistikk-appen jeg brukte til analyse hadde plass til.

Jeg noterte svarprosenten, definert som hvor mange som både har lest og svarer på meldingen "Hi, i'm Mike:) What's up?" innen to uker.

Så ventet jeg to uker, og gjentok prosessen for deltager 2. Deretter ventet jeg enda to uker, og gjentok det hele for deltager 3. Jeg endret bilder og brukernavn på profilene, og byttet ut Mike med John og så Chris i meldingen, men profiltekst, matchverdi og all annen info var den samme.

Resultater (Gjennomsnittlig svarprosent, rundet av til nærmeste heltall):

Profilene med jentenes valg: 76% svar
Profilene med instruktørenes valg: 37% svar
Profilene med deltagerens valg: 27% svar

Blå er besvarte meldinger, røde er ubesvarte.
Gruppe 1 er jentene, 2 er instruktørene, 3 er deltageren.

Profilene med bilder som jentene hadde valgt ut hadde altså nesten dobbelt(!) så høy svarprosent i snitt som profilene de erfarne instruktørene valgte ut. I statistikken bruker man ofte verdien p, som sier noe om hva sannsynligheten er for at et resultat kan ha oppstått ved tilfeldigheter; hvis vi tar utganspunkt i forskjellen i svarprosent mellom profiler med jentenes og instruktørenes valg og beregner p-verdien blir denne 0.00025. Man sier ofte at p-verdien bør være under 0.01 dersom man skal akseptere en forskjell som reell, og i dette forsøket ender vi altså langt under denne verdien. Utregningen er gjort med dette verktøyet hvor jeg satte svar = 1 og ikke svar = 0 som resultater.

Diskusjon
Av innvendinger mot forsøket og måten det ble gjennomført på skal det først og fremst nevnes at denne artikkelen selvsagt ikke beskriver seriøs forskning men snarere en uformell undersøkelse. Jeg har for eksempel ikke fått uavhengige og kritiske utenforstående til å gjennomgå forsøk og resultater. Jeg vet ikke engang om noe fagmiljø egentlig forsker på akkurat disse tingene her. Det er kun den siste delen av forsøket, hvor jeg forsøker å måle om det er forskjell i svarprosent mellom profiler med bilder valgt av forskjellige grupper er behandlet på en kvantitativ måte og med tilstrekkelig store tall til å kunne si noe om sikkerheten av konklusjoner. Men med tanke på at standarden for"sjekkeråd" gitt i media stort sett er "noe jeg synes høres lurt ut men som jeg egentlig ikke har prøvd" eller "noe som virka den ene gangen jeg har turt å gå bort til en jente for å sjekke henne opp" synes jeg allikevel i all beskjedenhet at denne undersøkelsen virker noe sikrere fundert.

En annen innvending er at jeg ved opprettelsen av profiler i siste del av forsøket ideelt sett ikke burde ha fått vite hvilken av bildene som var valgt ut av hvilken gruppe; dette hadde imidlertid blitt vanskelig å få til i praksis med de midlene jeg hadde til rådighet. Jeg føler at metoden for utvelgelse av hvilke jenter meldingene skulle sendes til samt standardiseringen av profilene og meldingene som ble sendt usannsynliggjør at min kjennskap til gruppenes identitet skulle få noen påvirkning på resultatene.

Metoden for utvelgelse av jenter differiensierte ikke på attraktivitet, som man selvfølgelig kan tenke seg at er en faktor mtp. hvor lett det er å få svar; min antagelse var at det blant 80 tilfeldige profiler kom til å være en relativt lik fordeling av attraktivitetsgrad i de tre byene. En mulig kilde til systematisk feil i dette forsøket er selvsagt at man kan tenke seg at jentene i de tre forskjellige byene har forskjellig smak, men det faktum at hver deltager fikk prøve seg i hver by og at tendensen fremdeles var at jentenes bildevalg ga best resultater synes jeg usannsynliggjør at dette skal ha hatt betydning.

Jeg gjennomførte forsøket i løpet av juni og juli, og sommeren er erfaringsmessig litt dødtid på nettdatingsider, ihvertfall her i Norge. Jeg tror imidlertid dette har liten betydning for resultatene, ettersom svarprosent ble målt som prosent svar blant leste meldinger, og ikke prosent svar av sendte meldinger.

Et siste poeng som skal nevnes var at bildene ble tatt av undertegnede som, med fare for å høres skrytete ut, er den personen i Norge som har mest erfaring med å ta bilder av gutter og menn til nettdatingprofiler. Jeg har gjort det profesjonelt siden 2009 og har etterhvert bygget opp en anselig mengde triks (jeg kunne f.eks. holdt et kvarters foredrag om hvordan det å bruke riktig linse på riktig avstand kan gjøre at man får subtile forvrengninger i bildet som kan være positive ift. ansiktsformen man jobber med). For at jentene skal kunne velge ut optimale bilder kreves det nødvendigvis at det foreligger bilder som er optimale i materialet jentene skal velge ifra; så selv om det å la jenter velge ut de beste bildene sine garanterer at man finner ut hvilke bilder som er best av de som foreligger betyr det ikke nødvendigvis det at bildene man ender opp med er så bra som man overhodet kan få dem.

Konklusjoner:
Vi har lenge, basert på erfaring, sagt at man ikke bør velge ut sine egne bilder. Nå føler jeg vi har enda sterkere grunn til å hevde dette. Noe av det som overrasket meg mest med denne undersøkelsen er at profilene med instruktørenes valg gjorde det såpass dårlig; instruktørene plukket jo visselig ut mange av de samme bildene som jentene, og de har mye erfaring med nettdating. Jeg har en følelse av at det som ødela for instruktørenes profilforslag var deres tendens til å velge enkelte bilder jentene virkelig ikke likte; erfaringsmessig kan et dårlig bilde ødelegge resultatene dine selv om du også har gode bilder. Vi har en tendens til å tenke "ah, det er slik han EGENTLIG ser ut!" dersom et bilde plutselig er dårligere enn de foregående.

Den store og viktige konklusjonen er imidlertid, ikke overraskende, at jenter er flinkest til å velge ut bilder som andre jenter liker. En interessant bikonklusjon er at det er viktig å la alle jentene gå igjennom hverandres valg etter at de er ferdig, for så å la hver av dem ha "vetorett" slik at man kan luke ut de enkeltbildene en jente liker men som de andre ikke liker.

Dette blei tunge greier; neste gang lover jeg å skrive en hyggelig grei artikkel uten å bruke %-tegnet en eneste gang:)

20 kommentarer:

 1. Wow, godt utført, imponert! :)

  SvarSlett
 2. Så når jeg treffer jenter jeg har møtt på sukker, som kun har sett profilbildene mine som jeg selv har plukket ut,vil de mest sannsynlig få en positiv overraskelse de da?;)

  SvarSlett
 3. Utrolig bra jobba! Dette er superinteressant :)

  SvarSlett
 4. Kjempebra artikkel som appelerer til oss nerdar og som dokumenterer kvaliteten i produktene til GodeVibber. Også nyttig kunskap for dei som ønsker å lage ein god profil på eiga hand.

  SvarSlett
 5. Fantastisk, hvem har skrevet dette?

  SvarSlett
 6. Hvem har skrevet artikkelen?

  SvarSlett
 7. Herlig lesning, og utrolig bra skrevet. Du gjør en skikkelig gjennomført og bra jobb. Fortsett med det!

  SvarSlett
 8. Oooh tallknusing på sitt beste! Grafene du la ut er et gjennomsnitt for de tre deltakerne; ser diagrammene mer eller mindre slik ut for hver enkelt deltaker også, eller har "hvem som velger" veldig mye å si for noen av dem og mindre for andre?

  SvarSlett
 9. Utrolig bra at dere har gjort dette. Dette er veldig interessant og deilig å se at noen i hvert fall gjør et godt forsøk på skikkelig vanntett forskning på dette temaet.

  SvarSlett
 10. Min artikkel, glemte å signere:) Men seff fått hjelp av mine kjære medarbeidere på bloggen til arbeidet som ligger bak, spesielt Lars og Andy så takk til dem.

  Anonym tallknusingsfan: du peker på noe interessant! For akkurat disse deltakerne var grafene så like at jeg valgte å bare presentere et gjennomsnitt. Trodde ærlig talt dere skulle bli skremt bort og ikke lese artikkelen når det dukket opp grafer og statistiske begreper;) Men det skal sies at jeg valgte deltagerne fordi de alle tre var veldig "gjennomsnittlige" gutter. Jeg vil tro at tendensen er at dersom man er veldig pen i utgangspunktet spiller det liten rolle, men at det spiller mer og mer rolle for de som er mer gjennomsnittlige; dette hadde faktisk vært interessant å kikke på i en annen undesøkelse.

  Anonym som skal på date og har egenvalgte bilder: rent statistisk sett er det sannsynlig:) Med mindre du er en skikkelig prettyboy i utgangspunktet da, se over.

  SvarSlett
 11. Femininist (23)21.08.2012, 16:08

  Digger det!!!

  Btw, har du vurdert å gjøre det samme forsøket for jenter?

  SvarSlett
 12. Egentlig bare en fjern apropos til temaet i artikkelen, men jeg kom over denne: http://defaultuserblog.wordpress.com/2011/04/25/myers-musings-in-pictures/ (begge har grafer, og handler om jenter og gutter!)

  Som en oversikt over hvor vanlige forskjellige mennesketyper (etter MBTI-skalaen) er, er det interessant å se: De samme gutte-typene som kanskje har det vanskeligst med å komme seg ut på byen for å møte jenter (de som begynner med I***, eller introverte) er de som er mest vektet (i siste grafen) som typer unike for menn. mao: De er mest "typiske menn", og dermed - kanskje - med et fortrinn med jentene, som jo foretrekker det maskuline

  SvarSlett
 13. God artikel af et emne der vedrører stort set alle single mænd :)

  SvarSlett
 14. Hei, denne artikkelen syntes jeg var så god at jeg linket til den på bloggen min og anbefalte den på det varmeste!

  SvarSlett
 15. Takk Rick, kult å høre:)

  SvarSlett
 16. Hvis man synes det er litt "frowned upon" med nettdating og vil ikke ha bilde av seg selv ut til allmenheten, vil du/dere si det er greit å sende med en URL med bilde i en privat melding til en jente man er interessert i?

  Selvfølgelig vil man ikke få meldinger initiert av jenter på denne måten...

  SvarSlett
 17. Nettdating er blitt en av de aller vanligste måtene å treffe noen på i Norge. Det å sende link med bilde er litt som å gå bort til jenter på byen og gi dem en lapp fordi man ikke tør å prate med dem, jentene kommer bare til å synes det er weird og utiltrekkende. Jeg vil, helt ærlig og uten ønske om å fornærme noen, si at det å ikke tørre å legge ut en datingprofil med bilde i 2013 er et utrykk for at man har såpass mye sosial frykt at man bør jobbe med det. Med mindre det ligger spesielle årsaker bak, at man har en utsatt jobb, er en kjent person eller lignende:) Igjen, no offence, bare min ærlige mening.

  SvarSlett
 18. Det var en anonym her som spurte om det ikke ville ha vært bedre hvis en jente tok bildene i tillegg til at jenter valgte dem ut; det var noe krøll slik at kommentaren har blitt borte, men jeg skal svare etter beste evne allikevel.

  Det å lage profiler er jo noe vi har holdt på med og eksperimentert med lenge, og vi har også forsøkt å ha en jente til å ta bilder slik du sier. Når vi har gått bort fra det igjen er det fordi vi opplevde at det fungerte bedre med meg som både fotograf og som den som overser hele prosessen. Det gjør at jeg kan tenke mye mer helhetlig, for eksempel i forhold til hva slags personlighetsinntrykk et bilde bør ha for å matche teksten vedkommende skal få og klesstilen hans.

  Dessuten er kanskje det aller, aller viktigste omfattende erfaring med det å lage profiler for forskjellige gutter, hvor man først har tatt bildene og så får en konkret tilbakemelding på hva som funket og ikke fra et jentepanel. Hver gang man har gjort dette lærer man nye ting, og etter noen tiltalls ganger begynner man å "se greia". Man begynner å tenke, "hm, han her ligner litt på han som var sånn, og da likte panelet at han..." Det å være født jente er nok ikke noen fullgod erstatning for denne erfaringen. Det er dessuten viktig å forholde seg til hva "snittet" i jentepanelet mener, og som gutt tror jeg faktisk det er lettere siden man ikke har egne preferanser. Min erfaring er nemlig også at jenter kan stole for mye på sin egen personlige smak når bildene tas, og f.eks. ikke ta med ansiktsutrykk de selv ikke liker men som andre jenter, kanskje til og med flertallet av dem, kan like.

  Så for å oppsummere, så lenge man bruker et godt sammensatt jentepanel er nok erfaring med å ta bilder til nettdating og med det å lage profiler viktigere enn kjønn, og det virker dessuten å være et poeng at en og samme person har ansvaret for hele prosessen. Det er ihvertfall vår konklusjon etter å ha prøvd begge deler.

  SvarSlett
 19. Litt sen kommentar her, men fant artikkelen i dag. Meget godt presentert. Men det som hadde vært virkelig interessant her, er å se hva slags bilder som gjorde det bra hos jentene og hva som ble valgt av guttene og dermed gjorde det mindre bra. Mao: Hva slags bilder er vinnere, og hva kjennetegner disse?

  Kom liksom ikke så mye lengere etter å ha lest artikkelen, selv om den i og for seg var interessant nok.

  SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...