tirsdag 26. desember 2017

Bli 400x mer produktiv

 
Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom å jobbe mye og å være produktiv. Det å jobbe mye er ikke det samme som å gjøre en god jobb. Det er fort gjort å lure seg selv til at man har vært flink siden man har brukt x-antall timer på et område.

Tidligere brukte jeg mye tid på lese sjekketeori. Greit nok det. Lesing er bra. Problemet var at jeg ikke brukte nok tid på å snakke med jenter. Og det er i samtale med jenter man burde bruke mesteparten av tiden når man lærer seg sjekking. Jeg leste og leste. Fortalte meg selv at jeg tok handling, men resultatene uteble. Merkelig nok.

Når man skal lære seg en ting eller gjøre en jobb er kunnskap om pareto-prinsippet noe av det nyttigste som finnes. Pareto-prinsippet – 80/20-regelen - sier at 80 prosent av resultatene dine på et område stammer fra 20 prosent av tingene du gjør. Det er altså en liten andel av det du bruker tid på som står for det meste av det du oppnår.

Man kan bli mer produktiv ved å bruke mer tid på det som gir mest resultater. Ved å identifisere hva som gir mest resultater blir det lettere å prioritere. I tillegg blir det ikke like lett å lage unnskyldninger for seg selv. Vi mennesker har en tendens til å ta letteste utvei. Det enkle og behagelige blir gjort før det vanskelige. Selv om det vanskelige kanskje ville vært mer verdifullt.

- Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

tirsdag 12. desember 2017

En quick-fix for sjekking


Quick-fix for å få mye bedre resultater med jenter: Forbedre førsteinntrykket du gir.

Noen ting er mer verdifullt å jobbe med enn andre når det kommer til sjekking. Førsteinntrykk er en av de. Jeg vil også påstå at det er en enkel ting å forbedre. En enkel ting som gir bedre resultater med en gang.

Førsteinntrykket du gir fungerer som et filter.
Har du gitt et godt førsteinntrykk blir alt du gjør senere tolket som positivt gjennom dette filteret. Og omvendt; et dårlig førsteinntrykk gjør at det du gjør senere blir tolket negativt.

Gir du et godt inntrykk første gangen du møter en jente gjør du ting lettere for deg selv. Hun vil se alt du gjør i et positivt lys. Et godt førsteinntrykk gir deg altså større rom for å gjøre feil senere i samtalen. Disse feilene kan til og med ofte bli tolket positivt.


Her er 5 ting du kan jobbe med for å forbedre førsteinntrykket:


 1. Klesstil. Klesstil har mye å si. Finn ut hva slags klær den type dame du liker foretrekker på gutter. Et alternativ er å kjøre en stil som treffer alle jenter, eller i hvert fall ikke utelukker noen. En forbedring av klesstilen betyr ikke at man trenger å ruinere seg. Man finner bra klær til en rimelig pris. I tillegg; fiks deg en kul sveis og eventuelt skjegg.

 1. Øyekontakt. Du trenger ikke holde øyekontakt hele tiden, men du bør være komfortabel når dere først har det. Mange gutter går for langt når de lærer om viktigheten av øyekontakt. Det blir fort for mye, intenst og stirrende. Hold øyekontakt på en avslappet måte.


 1. Stemme. Dette var en utfordring for meg. Jeg snakket for lavt og utydelig. Jentene hørte ikke hva jeg sa. ''Hæ?''er nok det ordet jeg har hørt mest fra jenter. Dette er med på å gi et dårlig førsteinntrykk. Snakk høyt og tydelig (men ikke overdriv).


 1. Kroppsspråk. Rett deg opp. Haken opp. Åpent kroppsspråk. Armene langs siden.  Beveg deg sakte og rolig. Vær forsiktig med bråe bevegelser som får deg til å virke skvetten og usikker. Du trenger ikke gå rundt med et kjempesmil, men gi inntrykk av at du er i godt humør. "Smil med øynene" som Andreas anbefaler i boka si.


 1. Intensjon. Vis at du har en klar retning og en sterk vilje i det du gjør. Når du går bort til en jente skal det ikke være noen tvil om at du vil snakke med henne. Alle former for nøling og usikkerhet når du skal starte samtalen er negativt. Hvis du får til dette punktet opplever du faktisk at jenter noen ganger kommer deg i forkjøpet og starter samtalen med deg. De merker at du er bestemt på å prate med dem.


Det er verdt å bruke tid på å forbedre disse områdene. Og du vil se positive resultater allerede neste gang du møter jenter.

- Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

tirsdag 5. desember 2017

Hvorfor jeg leser bøker

Det sies at man blir gjennomsnittet av de fem personene man tilbringer mest tid med. Økonomien din, helsen din, utdanningen, suksess med jenter og en hel del andre ting blir direkte påvirket av de du omgås mest. Deres tanker og handlinger påvirker dine tanker og handlinger. Om det ikke er en naturlov som det ikke finnes unntak fra, så tror jeg det er mye sannhet i det. Man blir påvirket av de man omgås med.

Det er i stor grad en ubevisst prosess. Man blir påvirket enten man vil eller ikke.

Det er ikke bare andre personer man blir påvirket av. En ting jeg tror er vel så viktig er hva man omgir seg med på andre områder. For eksempel hva slags informasjon man velger å putte inn i hodet. Dette er en viktig grunn til at jeg leser bøker.

Jeg leser for det meste selvutvikling innenfor økonomi, kommunikasjon, produktivitet, spiritualitet og trening/kosthold. Med andre ord hvordan man blir bedre på de (etter min mening) viktigste områdene i livet. Ved å lese bøkene til smarte, suksessfulle mennesker som er eksperter på forskjellige ting kan man lære om deres strategier og tankesett.

I tillegg til å lære ved aktiv modellering av det jeg leser i bøkene, er den ubevisste påvirkningen bøkene har på meg vel så viktig. Jeg skrev tidligere en artikkel om vaner. Tankesett er i høyeste grad vaner.

Daglig lesing hjelper meg med å gjøre mer nyttige tanker til en vane. Nyttige tanker som igjen påvirker handlingene mine.

Tidligere var jeg negativ. Jeg tenkte i stor grad det verste om både andre personer og situasjoner. Det å tenke positivt var umulig. Jeg falt raskt tilbake til gamle tanker. Ved daglig å lese positive, oppløftende og lærerike ting har jeg gradvis gjort det til en vane å tenke mer nyttige tanker. Tanker som påvirker handlingene mine som igjen påvirker resultatene jeg får.

Å lese en bok en sjelden gang hadde begrenset effekt på meg. Jeg var motivert i noen dager før jeg var tilbake til mitt gamle jeg. Som jeg skrev om i posten om vaner tar det i gjennomsnitt 66 dager å implementere en ny vane. Det var nettopp det som var problemet; jeg gjorde det ikke regelmessig nok. Det var først når jeg begynte å lese daglig at jeg begynte å se resultater.

Nå har jeg det som en regel at jeg skal lese minst 30 minutter hver dag. Ofte blir det mer, men 30 minutter er minimum.

Jeg vil senere skrive en post med hvilke bøker som har hatt størst innflytelse på meg.

- Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

fredag 1. desember 2017

Hvorfor sjekking ikke var noe for meg

Å bli flink med jenter var umulig. I alle fall for meg. Sjekking fungerte kanskje for noen hvis de hadde det meste på stell fra før, men for meg som ikke hadde det var det ingen vits i å prøve en gang. Jeg hadde en sterk tro på at jeg ikke var bra nok for jenter. Her er 8 grunner jeg var overbevist om at hindret meg i å bli flink med jenter:

 1. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke hadde høyere utdanning
 2. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg var for gammel
 3. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg var innadvendt
 4. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg hadde dårlig økonomi
 5. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg hadde en kjedelig jobb
 6. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke var spesielt pen
 7. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke var spesielt smart
 8. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke var spesielt morsom

Denne troen på at jeg ikke var bra nok var medvirkende til at jeg sjeldent tok initiativ til å snakke med jenter. Og de få gangene jeg gjorde det fungerte det dårlig. Tingen er at hvis du tror at du ikke er bra nok for jenter så vil det skinne igjennom kommunikasjonen din enten du vil eller ikke. En mann som er overbevist om at han ikke er bra nok er ikke attraktiv.

Etterhvert forsto jeg at problemet lå i hodet mitt. Det var for eksempel ikke det at jeg ikke hadde høyere utdanning som gjorde det vanskelig for meg. Problemet var troen min på at høyere utdanning var avgjørende for å kunne møte jenter. Jeg trengte å se ting fra et annet perspektiv. Men hva gjør man for å forandre et tankesett man har hatt i årevis?

En måte er å stille seg selv spørsmål som er designet for å så tvil om det man tror på. Deretter finner man alternativer som er bedre for å oppnå det man vil.

Her er noen spørsmål jeg har funnet nyttige:

1: Hvor stammer det du tror på fra?  

Eksempel: Hvor stammer den troen du har på at høyere utdanning er nødvendig for å bli flink med jenter fra?

Svar: Klarte ikke å komme med noe godt svar her gitt. Det nærmeste jeg kunne tenke meg er at det er noe man lærer på skolen og fra foreldre at utdanning er viktig for å klare seg i voksenlivet. Og at jeg ut fra dette har konkludert med at det er nødvendig for å bli god med jenter også.

2: Er dette du tror på sant for alle mennesker?

Eksempel: Finnes det ingen uten høyere utdanning som er flinke med jenter?

Svar: Øøhh, jo det finnes det. Mange. Jeg kjenner personlig flere som ikke har høyere utdanning som er flinke med jenter.

3. Hva vil skje hvis du beholder denne troen resten av livet?

Eksempel: Hva vil skje hvis du beholder troen på at høyere utdanning er nødvendig for å bli flink med jenter?

Svar: Da vil jeg så lenge jeg ikke har høyere utdanning være overbevist om at jeg ikke kan bli flink med jenter.

Ved å svare på disse spørsmålene skapte jeg tvil hos meg selv rundt det at høyere utdanning var nødvendig for å bli flink med jenter. I tillegg skapte jeg også motivasjon for å se ting fra et annet perspektiv ved å se på konsekvensen av å beholde denne troen.

Deretter spurte jeg meg selv:

Hva er det å tjene på å gi slipp på den troen du har?

Eksempel: Hva er det å tjene på å gi slipp på troen om at høyere utdanning er avgjørende for å være flink med jenter?

Svar: Hvis jeg gir slipp på denne troen vil det kunne hjelpe meg med å bli flink med jenter. Å bli flink med jenter vil ha positiv innvirkning på livet mitt på mange måter.

Hva kan du erstatte den gamle troen med? Finnes det et alternativ som vil være mer nyttig for deg?

Eksempel: Hva kan jeg erstatte troen om at høyere utdanning er nødvendig for å bli flink med jenter med? Finnes det et alternativ som er mer nyttig for meg?

Svar: En bedre måte å tenke på kan være: ''Det finnes mange menn uten høyere utdanning som er flinke med jenter. Hvis det er mulig for andre menn er det mulig for meg også.''

Denne framgangsmåten brukte jeg på alle de 8 områdene som jeg trodde hindret meg i å bli flink med jenter. Noe som har vært meget nyttig. For eksempel ble det lettere å ta initiativ med jenter. Nå var jeg ikke lenger overbevist om at det ville gå dårlig uansett. I tillegg hadde jeg nå en tro om at det var mulig for meg å bli flink med jenter, noe som gjenspeilte seg i kommunikasjonen min. Plutselig fikk jeg bedre respons fra jenter.

Altså: Først skaper man tvil rundt det man tror på. Deretter finner man et bedre alternativ. En alternativ måte å tenke på som hjelper deg å få de resultatene du ønsker.

-Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...