tirsdag 26. desember 2017

Bli 400x mer produktiv

 
Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom å jobbe mye og å være produktiv. Det å jobbe mye er ikke det samme som å gjøre en god jobb. Det er fort gjort å lure seg selv til at man har vært flink siden man har brukt x-antall timer på et område.

Tidligere brukte jeg mye tid på lese sjekketeori. Greit nok det. Lesing er bra. Problemet var at jeg ikke brukte nok tid på å snakke med jenter. Og det er i samtale med jenter man burde bruke mesteparten av tiden når man lærer seg sjekking. Jeg leste og leste. Fortalte meg selv at jeg tok handling, men resultatene uteble. Merkelig nok.

Når man skal lære seg en ting eller gjøre en jobb er kunnskap om pareto-prinsippet noe av det nyttigste som finnes. Pareto-prinsippet – 80/20-regelen - sier at 80 prosent av resultatene dine på et område stammer fra 20 prosent av tingene du gjør. Det er altså en liten andel av det du bruker tid på som står for det meste av det du oppnår.

Man kan bli mer produktiv ved å bruke mer tid på det som gir mest resultater. Ved å identifisere hva som gir mest resultater blir det lettere å prioritere. I tillegg blir det ikke like lett å lage unnskyldninger for seg selv. Vi mennesker har en tendens til å ta letteste utvei. Det enkle og behagelige blir gjort før det vanskelige. Selv om det vanskelige kanskje ville vært mer verdifullt.

- Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

tirsdag 12. desember 2017

En quick-fix for sjekking


Quick-fix for å få mye bedre resultater med jenter: Forbedre førsteinntrykket du gir.

Noen ting er mer verdifullt å jobbe med enn andre når det kommer til sjekking. Førsteinntrykk er en av de. Jeg vil også påstå at det er en enkel ting å forbedre. En enkel ting som gir bedre resultater med en gang.

Førsteinntrykket du gir fungerer som et filter.
Har du gitt et godt førsteinntrykk blir alt du gjør senere tolket som positivt gjennom dette filteret. Og omvendt; et dårlig førsteinntrykk gjør at det du gjør senere blir tolket negativt.

Gir du et godt inntrykk første gangen du møter en jente gjør du ting lettere for deg selv. Hun vil se alt du gjør i et positivt lys. Et godt førsteinntrykk gir deg altså større rom for å gjøre feil senere i samtalen. Disse feilene kan til og med ofte bli tolket positivt.


Her er 5 ting du kan jobbe med for å forbedre førsteinntrykket:


 1. Klesstil. Klesstil har mye å si. Finn ut hva slags klær den type dame du liker foretrekker på gutter. Et alternativ er å kjøre en stil som treffer alle jenter, eller i hvert fall ikke utelukker noen. En forbedring av klesstilen betyr ikke at man trenger å ruinere seg. Man finner bra klær til en rimelig pris. I tillegg; fiks deg en kul sveis og eventuelt skjegg.

 1. Øyekontakt. Du trenger ikke holde øyekontakt hele tiden, men du bør være komfortabel når dere først har det. Mange gutter går for langt når de lærer om viktigheten av øyekontakt. Det blir fort for mye, intenst og stirrende. Hold øyekontakt på en avslappet måte.


 1. Stemme. Dette var en utfordring for meg. Jeg snakket for lavt og utydelig. Jentene hørte ikke hva jeg sa. ''Hæ?''er nok det ordet jeg har hørt mest fra jenter. Dette er med på å gi et dårlig førsteinntrykk. Snakk høyt og tydelig (men ikke overdriv).


 1. Kroppsspråk. Rett deg opp. Haken opp. Åpent kroppsspråk. Armene langs siden.  Beveg deg sakte og rolig. Vær forsiktig med bråe bevegelser som får deg til å virke skvetten og usikker. Du trenger ikke gå rundt med et kjempesmil, men gi inntrykk av at du er i godt humør. "Smil med øynene" som Andreas anbefaler i boka si.


 1. Intensjon. Vis at du har en klar retning og en sterk vilje i det du gjør. Når du går bort til en jente skal det ikke være noen tvil om at du vil snakke med henne. Alle former for nøling og usikkerhet når du skal starte samtalen er negativt. Hvis du får til dette punktet opplever du faktisk at jenter noen ganger kommer deg i forkjøpet og starter samtalen med deg. De merker at du er bestemt på å prate med dem.


Det er verdt å bruke tid på å forbedre disse områdene. Og du vil se positive resultater allerede neste gang du møter jenter.

- Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

tirsdag 5. desember 2017

Hvorfor jeg leser bøker

Det sies at man blir gjennomsnittet av de fem personene man tilbringer mest tid med. Økonomien din, helsen din, utdanningen, suksess med jenter og en hel del andre ting blir direkte påvirket av de du omgås mest. Deres tanker og handlinger påvirker dine tanker og handlinger. Om det ikke er en naturlov som det ikke finnes unntak fra, så tror jeg det er mye sannhet i det. Man blir påvirket av de man omgås med.

Det er i stor grad en ubevisst prosess. Man blir påvirket enten man vil eller ikke.

Det er ikke bare andre personer man blir påvirket av. En ting jeg tror er vel så viktig er hva man omgir seg med på andre områder. For eksempel hva slags informasjon man velger å putte inn i hodet. Dette er en viktig grunn til at jeg leser bøker.

Jeg leser for det meste selvutvikling innenfor økonomi, kommunikasjon, produktivitet, spiritualitet og trening/kosthold. Med andre ord hvordan man blir bedre på de (etter min mening) viktigste områdene i livet. Ved å lese bøkene til smarte, suksessfulle mennesker som er eksperter på forskjellige ting kan man lære om deres strategier og tankesett.

I tillegg til å lære ved aktiv modellering av det jeg leser i bøkene, er den ubevisste påvirkningen bøkene har på meg vel så viktig. Jeg skrev tidligere en artikkel om vaner. Tankesett er i høyeste grad vaner.

Daglig lesing hjelper meg med å gjøre mer nyttige tanker til en vane. Nyttige tanker som igjen påvirker handlingene mine.

Tidligere var jeg negativ. Jeg tenkte i stor grad det verste om både andre personer og situasjoner. Det å tenke positivt var umulig. Jeg falt raskt tilbake til gamle tanker. Ved daglig å lese positive, oppløftende og lærerike ting har jeg gradvis gjort det til en vane å tenke mer nyttige tanker. Tanker som påvirker handlingene mine som igjen påvirker resultatene jeg får.

Å lese en bok en sjelden gang hadde begrenset effekt på meg. Jeg var motivert i noen dager før jeg var tilbake til mitt gamle jeg. Som jeg skrev om i posten om vaner tar det i gjennomsnitt 66 dager å implementere en ny vane. Det var nettopp det som var problemet; jeg gjorde det ikke regelmessig nok. Det var først når jeg begynte å lese daglig at jeg begynte å se resultater.

Nå har jeg det som en regel at jeg skal lese minst 30 minutter hver dag. Ofte blir det mer, men 30 minutter er minimum.

Jeg vil senere skrive en post med hvilke bøker som har hatt størst innflytelse på meg.

- Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

fredag 1. desember 2017

Hvorfor sjekking ikke var noe for meg

Å bli flink med jenter var umulig. I alle fall for meg. Sjekking fungerte kanskje for noen hvis de hadde det meste på stell fra før, men for meg som ikke hadde det var det ingen vits i å prøve en gang. Jeg hadde en sterk tro på at jeg ikke var bra nok for jenter. Her er 8 grunner jeg var overbevist om at hindret meg i å bli flink med jenter:

 1. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke hadde høyere utdanning
 2. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg var for gammel
 3. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg var innadvendt
 4. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg hadde dårlig økonomi
 5. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg hadde en kjedelig jobb
 6. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke var spesielt pen
 7. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke var spesielt smart
 8. Jeg var ikke bra nok for jenter fordi jeg ikke var spesielt morsom

Denne troen på at jeg ikke var bra nok var medvirkende til at jeg sjeldent tok initiativ til å snakke med jenter. Og de få gangene jeg gjorde det fungerte det dårlig. Tingen er at hvis du tror at du ikke er bra nok for jenter så vil det skinne igjennom kommunikasjonen din enten du vil eller ikke. En mann som er overbevist om at han ikke er bra nok er ikke attraktiv.

Etterhvert forsto jeg at problemet lå i hodet mitt. Det var for eksempel ikke det at jeg ikke hadde høyere utdanning som gjorde det vanskelig for meg. Problemet var troen min på at høyere utdanning var avgjørende for å kunne møte jenter. Jeg trengte å se ting fra et annet perspektiv. Men hva gjør man for å forandre et tankesett man har hatt i årevis?

En måte er å stille seg selv spørsmål som er designet for å så tvil om det man tror på. Deretter finner man alternativer som er bedre for å oppnå det man vil.

Her er noen spørsmål jeg har funnet nyttige:

1: Hvor stammer det du tror på fra?  

Eksempel: Hvor stammer den troen du har på at høyere utdanning er nødvendig for å bli flink med jenter fra?

Svar: Klarte ikke å komme med noe godt svar her gitt. Det nærmeste jeg kunne tenke meg er at det er noe man lærer på skolen og fra foreldre at utdanning er viktig for å klare seg i voksenlivet. Og at jeg ut fra dette har konkludert med at det er nødvendig for å bli god med jenter også.

2: Er dette du tror på sant for alle mennesker?

Eksempel: Finnes det ingen uten høyere utdanning som er flinke med jenter?

Svar: Øøhh, jo det finnes det. Mange. Jeg kjenner personlig flere som ikke har høyere utdanning som er flinke med jenter.

3. Hva vil skje hvis du beholder denne troen resten av livet?

Eksempel: Hva vil skje hvis du beholder troen på at høyere utdanning er nødvendig for å bli flink med jenter?

Svar: Da vil jeg så lenge jeg ikke har høyere utdanning være overbevist om at jeg ikke kan bli flink med jenter.

Ved å svare på disse spørsmålene skapte jeg tvil hos meg selv rundt det at høyere utdanning var nødvendig for å bli flink med jenter. I tillegg skapte jeg også motivasjon for å se ting fra et annet perspektiv ved å se på konsekvensen av å beholde denne troen.

Deretter spurte jeg meg selv:

Hva er det å tjene på å gi slipp på den troen du har?

Eksempel: Hva er det å tjene på å gi slipp på troen om at høyere utdanning er avgjørende for å være flink med jenter?

Svar: Hvis jeg gir slipp på denne troen vil det kunne hjelpe meg med å bli flink med jenter. Å bli flink med jenter vil ha positiv innvirkning på livet mitt på mange måter.

Hva kan du erstatte den gamle troen med? Finnes det et alternativ som vil være mer nyttig for deg?

Eksempel: Hva kan jeg erstatte troen om at høyere utdanning er nødvendig for å bli flink med jenter med? Finnes det et alternativ som er mer nyttig for meg?

Svar: En bedre måte å tenke på kan være: ''Det finnes mange menn uten høyere utdanning som er flinke med jenter. Hvis det er mulig for andre menn er det mulig for meg også.''

Denne framgangsmåten brukte jeg på alle de 8 områdene som jeg trodde hindret meg i å bli flink med jenter. Noe som har vært meget nyttig. For eksempel ble det lettere å ta initiativ med jenter. Nå var jeg ikke lenger overbevist om at det ville gå dårlig uansett. I tillegg hadde jeg nå en tro om at det var mulig for meg å bli flink med jenter, noe som gjenspeilte seg i kommunikasjonen min. Plutselig fikk jeg bedre respons fra jenter.

Altså: Først skaper man tvil rundt det man tror på. Deretter finner man et bedre alternativ. En alternativ måte å tenke på som hjelper deg å få de resultatene du ønsker.

-Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html


tirsdag 14. november 2017

Vaner gjør deg til den du er


For å bli flink med jenter må man snakke med jenter. Masse jenter. Det er i samtale med jenter man burde bruke mesteparten av tiden når man lærer seg sjekking. I teorien høres det enkelt og greit ut, men de som har forsøkt å gjøre det i praksis vet at det er lettere sagt enn gjort. Etter min mening er det derfor flere gutter som driver med sjekking ikke blir gode. De bruker ikke tiden på det som er viktigst. De drar ikke ut. Og hvis de først drar ut snakker de ikke med nok jenter.

Dette var mitt problem også. Kjennskapen til sjekketeorien var der, men det var rett og slett umulig for meg å gå bort til en fremmed jente. Jeg var livredd.

Det var frustrerende. Det var ikke motivasjon som manglet, men jeg klarte rett og slett ikke å sette det jeg hadde lært ut i praksis.

En stor åpenbaring var når jeg lærte meg hvordan vaner fungerer. En kort definisjon av vaner er på sin plass:

En vane er en handling du har gjort så mye og regelmessig at den går automatisk.

Tidligere var jeg overbevist om at frykten for å snakke med jenter og sosiale situasjoner generelt var en del av personligheten min. Noe jeg ikke fikk gjort noe med. Det var før jeg skjønte at mange ting vi tenker at er en del av personligheten vår, bare er et resultat av vanene våre.

Ut i fra dette begynte jeg å tenke: Hvis personligheten min i stor grad er et resultat av mine vaner; hvis jeg forandrer vanene mine vil jeg da forandre personligheten min? Vil jeg da kunne bli som de selvsikre gutta som snakker med jenter på byen?

Å innføre en vane fungerer på følgende måte: Du velger deg en ting du vil ha som vane og bruker viljestyrke for å gjennomføre denne tingen til den går automatisk. I starten vil hjernen din gi deg mye motstand. De utroligste unnskyldninger dukker opp. Trikset er å være klar over at dette er helt normalt. Det vil være tøft i starten, men hvis man ikke gir opp og gjennomfører allikevel vil det etterhvert føles som en naturlig del av deg. Hvor lang tid det tar å innføre en vane avhenger av hvor utfordrende tingen du vil gjøre er, men gjennomsnittet for å etablere en vane er 66 dager. Enkle ting går fortere og vanskelige ting tar lengre tid.

Hvordan satte jeg denne kunnskapen ut i praksis i forhold til sjekking?

Det første jeg gjorde var å finne ut hva jeg ville. Man kan selvfølgelig møte jenter på forskjellige arenaer, men mitt fokus var å møte jenter på byen. Det jeg ville ha som en vane var følgende: ''Hvis jeg ser en jente jeg liker ute på byen så snakker jeg med henne.''

For å innføre denne vanen la jeg følgende plan:

1. Ut på byen 3 ganger i uken.

2. Snakke med 10 jenter hver gang.
Jeg satte et spesifikt tall på hvor mange ganger jeg skulle ut og hvor mange jeg skulle snakke med. Dette for å gjøre det vanskeligere for meg å ''lure'' meg unna å gjøre det. Jeg latet som det var en jobb jeg måtte gjøre, uten muligheter for å slippe unna.

I starten var det helt forferdelig, og jeg følte at jeg slet meg helt ut. Men jeg gjennomførte planen jeg hadde satt meg. Etter bare noen uker gikk det lettere. Jeg kjente at vanen begynte å sitte. Jeg var mer komfortabel. Så jeg en jente jeg likte så snakket jeg med henne. Det var ikke lenger like slitsomt å gå ut på byen.

Det morsomme er at etter noen måneder hvor jeg hadde jobbet med dette, tok jeg meg selv i å tenke på det å dra ut på byen og snakke med jenter som den naturligste ting i verden. Jeg følte det var en medfødt del av personligheten min, selv om jeg egentlig visste hvorfor. Det føltes naturlig for meg fordi jeg hadde gjort det til en vane.

Denne kunnskapen om vaner har vært verdifull for meg på andre områder. Hvis jeg nå har en ting jeg vil gjøre eller lære meg som føles ukomfortabelt eller ikke helt ''meg'' tenker jeg følgende: ''Er dette noe jeg føler motstand mot å gjøre fordi jeg ikke er vant til å gjøre det?'' Svaret er veldig ofte ja, og da vet jeg nøyaktig hva som må til for å endre på dette.

-Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

torsdag 17. august 2017

Jeg lærer deg å bygge rapport med hvem som helst

Du og jeg har en hel del til felles. Vi er oppegående mennesker, vi snakker norsk, vi er begge innom denne bloggen og vi er begge interessert i "hverdagspsykologi". Vi liker å utvikle oss, vi er nysgjerrige og vi liker å lære hvordan jenter tiltrekkes.

Det er garantert en hel del andre ting vi har til felles også, og det er en bra ting, det gjør nemlig at vi lettere liker hverandre, har tillit, og gir en følelse av at vi er "på samme lag".

Å være "i synk", at samtalen "flyter", at man liker og stoler på hverandre kalles på fagspråket å være i rapport (uttales "rapår"). Hver gang du møter en ny person vil dere begge (bevisst eller underbevisst) forsøke å finne svar på om den andre er en alliert eller en potensiell uvenn. Liker dere hverandre eller er dere skeptiske?

Tenk deg at du møter noen med samme musikksmak, samme politiske meninger, samme interesser, og samme klesstil som deg. Se for deg at dere er i samme humør den dagen. Dere prater sammen og finner ut at dere faktisk er fra samme sted. Og har felles kjente. Og se for deg at det kommer frem at dere begge liker og missliker samme personer fra hjemstedet deres. Jøss, for en jovial og trivelig person vedkommende er tenker du.

Vi liker folk som er like oss selv. Rapport kan oppsummeres som "gjensidig empati og tillit". Vi liker folk som tydeligvis liker oss og vi har tillit til folk som tydeligvis har tillit til oss.

Det holder ikke å bare ha rapport med jenter for at de skal bli tiltrukket, men det er en helt avgjørende del av tiltrekning. Det nytter ikke å være superkul og kjekk hvis dere ikke har et minimum av rapport. Hun må ihverfall stole på deg, og helst like deg.

Så, hvordan kan du bygge rapport med noen du nettopp har møtt? Du trenger ikke å ha masse til felles, trikset er bare å fokusere på det dere har felles og fokusere mindre på det som er forskjellig.

I samtale med folk bygger du rapport ved at dere i løpet av samtalen kommer frem til at dere har samme meninger om enkelte ting, at dere har samme preferanser og interesser, at dere deler antipatier og holdninger. Det bør komme frem at dere har felles erfaringer og opplevelser. Tankene deres føles "like", dere er like på innsiden.

I tillegg bygger dere rapport ved at dere er "like" på utsiden, ved at dere har likt utseende (klesstil, hårsveis). At dere snakker på samme måte og bruker språk likt, at dere har samme energinivå og pusterytme. Hvis dere "speiler" hverandres kroppsspråk (begge har armene i kryss) eller ansiktsmimikk føler begge at dere lettere kan stole på hverandre.

En av de kraftigste måtene å skape rapport er å påpeke samme gruppetilhørighet. Vi mennesker er flokkdyr og vi føler automatisk lojalitet til gruppa vår, enten det er et politisk parti, fanklubb eller supporterklubb. Er dere i samme familie er det ekstra sterkt, men samme effekt oppstår også hvis dere har bodd sammen i samme husstand (f.eks kollektiv). Man føler automatisk mer rapport med folk fra samme bosted (spesielt hvis man møtes langt unna bostedet) og opprinnelsessted. Hvis det i løpet av samtalen kommer frem at dere har felles kjente, eller enda bedre, felles venner, får dere umiddelbart sterkere rapport. En kraftig måte å skape en følelse av at man er på "samme lag" er å gjøre samme aktivitet sammen. Spesielt hvis aktiviteten innebærer at dere konkurrerer mot noen andre.

I samtaler med jenter på byen forsøker jeg å finne frem til ting vi har til felles og øke følelsen av at vi er "på lag". Det du må passe på er bare at det ikke føles som du prøver veldig hardt å understreke at dere er like, det kan fort oppfattes som trengende og desperat.

Sjekk forøvrig ut Sjekkeskolen, så kan jeg lære deg trinn for trinn hvordan du sjekker jenter du ikke trodde du hadde sjans på.

-Andreas

onsdag 5. juli 2017

Vil du ha sjekking som livsstil?


Hvis du allerede har vært på bootcamp og kan metoden vår godt har du mulighet til å bli Gode Vibber Coach. 

Mandag 4. september til søndag 10. september kommer jeg til å trene opp en liten gjeng på 5 gutter gjennom en hel uke (teori fra 14:00 - ca 17:00 på dagtid (vi kommer garantert til å gå langt over tiden de fleste dagene, så hold av til 19:00), og praksis fra 23:00 - 03:00 på byen på kveldstid). 

Vi kommer til å jobbe mye og strukturert med både "inner game" og "outer game". Målet er å få deg opp på instruktørnivå sjekkemessig (i praksis vil det si å sjeldent bli direkte avvist på åpning og temmelig konsistent få telefonnummere fra jenter som svarer og blir med på date). Du vil også lære coachingteknikker, NLP og Hypnose slik at du senere eventuelt kan starte din egen coachvirksomhet som du fritt kan reklamere for på forumet vårt.


På hjemmesiden vår (sjekkeskolen.no) legger vi ut en liste over alle coacher og hvilke byer de er tilgjengelige i dersom du ønsker å bli kontaktet av folk som ønsker coaching. Er du flink, viser god forståelse for teorien og får gode reviews av deltagere kan vi også hjelpe deg med profilering på bloggen og hjemmesidene våre.

Det er ikke noe krav om at du starter som coach i etterkant eller når du eventuelt gjør det. Vi anbefaler uansett at du starter med å tilby teori-coaching og utvider til utecoaching og eventuelt bootcamp/kurs når du får mer erfaring. Du er 100% uavhengig av oss og kan velge pris selv. På den måten kan også nye deltagere velge coach ut fra hva de har råd til. 

Du får tilgang til instruktør-delen på forumet, tilgang på jevnlige møter med alle de andre instruktørene over Skype, mulighet til å bli godt kjent med de andre instruktørene og dra ut sammen. Jeg kommer til å hjelpe deg med promotering dersom du ønsker å satse og vi er veldig gira på samarbeid dersom du har en god idé for nye produkter og tjenester. Holder du bootcamper kommer vi gjerne innom og hjelper til.

Foreløpig timeplan (endringer kan forekomme):

Mandag

Bli kjent. 
Spørsmål og svar. 
Hva er coaching. 
Viktigste prinsipper og verktøy for coaching.
Ut på kvelden for benchmarking.

Tirsdag

Impro-øvelse.
Gjennomgang av utedelen og analyse av I.M.H.O.T.
Introduksjon til NLP.
Mer om coaching og øvelser.
Bootcamp-slides og dybdeforståelse av halve dag en (identitet og tiltrekning) på bootcamp.
Ut på kvelden for øvelse.

Onsdag

Gjennomgang av utedelen og ny analyse av I.M.H.O.T.
Mer om NLP og praktiske øvelser.
Bootcamp-slides og dybdeforståelse av halve dag en (karisma og verdi) på bootcamp.
Introduksjon til hypnose.
Ut på kvelden for øvelse.

Torsdag

Impro-øvelse.
Gjennomgang av utedelen og ny analyse av I.M.H.O.T.
Mer om NLP.
Mer om hypnose og praktiske øvelser.
Bootcamp-slides og dybdeforståelse av halve dag to (Lyst & Lov) på bootcamp.
Ut på kvelden for øvelse.

Fredag

Gjennomgang av utedelen og analyse av Lyst & Lov-modellen.
Mer om NLP.
Mer om hypnose.
Bootcamp-slides og dybdeforståelse av halve dag to (Kroppsspråk og Ansiktsmimikk) på bootcamp.
Ut på kvelden for øvelse.

Lørdag

Gjennomgang av utedelen og analyse av Lyst & Lov-modellen.
Teori-prøve.
NLP-øvelser.
Hypnose-øvelser.
Ut på kvelden for øvelse.

Søndag

Gjennomgang av utedelen og analyse av Lyst & Lov-modellen.
Resultater fra teori-prøven og sertifisering som Gode Vibber Instruktør/Coach.
Individuell samtale.
Spørsmål & svar.
De som vil blir med og spiser middag og feirer med drinker etterpå.

Totalpris for hele uken og sertifisering er 19.750,-.

Meld deg på nå ved å betale depositum (750,-). Restbeløpet (19.000,-) betales ved faktura før kursstart. Si ifra hvis du ønsker å dele opp betalingen. Det er krav om at du har gjennomført GV Bootcamp og at du har rukket å få en del erfaring i etterkant av Bootcampen og føler at du forstår teorien godt.

-Andreas

tirsdag 27. juni 2017

De to viktigste faktorene for å bli flink til å sjekke jenter

Igjen og igjen er det to faktorer som går igjen hos de gutta jeg kjenner som enten er flinke med jenter naturlig, eller som har blitt det etter å ha tatt bootcamp:

1. Erfaring
2. Modellering.

Du kommer ikke utenom. Det hjelper ikke å bare lese denne bloggen, boka vår, eller annen sjekketeori. Du er nødt til å komme deg ut av huset og faktisk snakke med ekte jenter. Og ikke bare en gang, men igjen og igjen. Prøving og feiling. Og enda mer feiling. Og tilslutt opparbeide deg en intuitiv forståelse av hva som fungerer.

Men, det holder heller ikke med bare erfaring. Ingen jeg kjenner har blitt skikkelig flinke helt på egenhånd. Du er nødt til å henge med noen som er flinkere enn deg og som kan lære deg opp. Enten aktivt (fortelle deg hva du bør gjøre annerledes) eller, som i mitt tilfelle, passivt. Når jeg var rundt 22 år gammel møtte jeg en fyr som allerede var flink med jenter. Jeg hadde allerede holdt på med sjekking siden jeg var 16 og sjekketeori siden jeg var 18. Resultatene var nesten ikkeeksisterende. Jeg følte jeg hadde god teoretisk forståelse for sjekking, men det var akkurat som om noe manglet. Og det gjorde det. Kompisen min dro jenter tilsynelatende uten å prøve engang. Han hadde aldri noen gode svar på hva han faktisk gjorde, men gradvis smittet kjekkas-mentaliteten hans over på meg.

Jeg begynte å kjøpe inn drikke i tilfelle det ble nachspiel. Jeg begynte å dra ut oftere på byen. Jeg begynte å bruke humor på en måte som jentene likte bedre. Jeg begynte å tro på at vi var "kule gutter". Jeg begynte å se på meg selv som en som jenter likte å være rundt. Tankesett smitter.

Hvis du lurer på hvordan kompisen min hadde blitt flink: Han hadde hengt mye med en eldre kompis som var lokal Casanova i hjembygda si. Med andre ord; modellering.

Forumet vårt er proppfullt av gutter som er flinke med jenter. Du trenger ikke å være tidligere deltager på Sjekkeskolen for å poste i den åpne delen, og mange flinke møter gjerne nye bare fordi det er gøy og fordi de er greie.

Når jeg startet Gode Vibber for over 10 år siden var det fordi jeg ønsket meg kule folk å dra ut med. Forumet vårt har nå over 2000 medlemmer fra hele Norge. I september arrangerer vi hagefest for alle tidligere deltagere på Sjekkeskolen. Jeg håper jeg ser deg der.

-Andreas

fredag 19. mai 2017

Gratis sjekkekurs i Bergen? Oh yes.

Lyst til å fordoble sjansene dine hos det motsatte kjønn?

Torsdag 15. juni kl 20:00 holder vi gratis foredrag om sjekking i Bergen sentrum. Arrangementet er åpent for både gutter og jenter, og vi kommer til å snakke om sjekking og flørting generelt. Det blir også en mulighet til å møte instruktørene og spørre om alt du lurer på.

Meld deg på ved å sende navn og alder til andreas@godevibber.no og si også ifra hvor mange du har tenkt til å ta med deg av kompiser/venninner.

Link til facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/1782918045355297/

Del gjerne med folk du tror har lyst til å bli med.

16. til 18. juni holder vi Bootcamp i Bergen, så hvis du fremdeles sitter på gjerdet og vurderer å bli med der, så går det fint an å bli med gratis på torsdagen og vurdere om du synes det vi lærer bort er spennende nok til at du slenger deg med hele helgen.

tirsdag 2. mai 2017

4 ting du alltid kan snakke med jenter om

Hva i all verden kan man snakke med fremmede jenter om? Enten dere kommer i prat på jobben eller byen er det 4 ting du alltid kan snakke om:

1. Let etter ting dere har felles

Dette er i utgangspunktet det vanligste folk som ikke kjenner hverandre prater om. Enten forsøker man å finne ut hva man har til felles ved å stille spørsmål ("Hvor er du fra?" "Bergen!" "Åja, jeg studerte faktisk i Bergen for noen år siden"), eller så snakker man om temaer man har funnet ut at man har til felles ("Åja, du kjenner til Warp Records? Jeg var på Aphex Twin konsert på Blå for noen år siden. Sykt gøy"). Det er ikke så farlig om dere faktisk finner noe dere har til felles (selv om det er en fordel), det er uansett mer interessant å prate med noen som ihvertfall prøver å finne ting man har til felles enn noen som bare prater i vei om noe som ikke interesserer den andre. 

2. Snakke om settingen dere begge er i

Nordmenn er i utgangspunktet litt sjenerte og skeptiske til å prate med folk de ikke kjenner. Det finnes likevel et smutthull i den uskrevne regelen om å ikke prate med fremmede: Du har alltid lov til å prate med fremmede dersom dere er i samme situasjon og samtalen handler om felles aktivitet. For eksempel er det en velkjent skikk å stoppe opp og prate dersom man møter noen i skisporet. Samtalen dreier seg da ofte om skiføret og hvor man har hytte. Altså felles situasjon. Det er ikke helt sosialt "lov" å slå av en prat med fremmede på bussen, ved mindre du spør om vedkommende vet hvor lenge det er til stoppet ditt eller du kommenterer hvor fort/sakte bussen kjører/hvor trangt det er på bussen eller hvor fine de nye bussene har blitt. Med andre ord kan du snakke om ting relatert til situasjonen dere begge er i, i dette tilfellet bussen. Står du i kø er det lov å prate om køen, er du på et utested er det lov å snakke om musikken, utestedet, uteliv, stengetider, klientellet, dørvakter, barkø, bartendere, drinker, ølsorter osv. Du har dermed alltid noe å prate om: Settingen dere begge er i. Spesielt tidlig i samtalen.

3. Kommentere noe du ser i omgivelsene

Hvis du overhode ikke kommer på noe å prate om og merker at du begynner å stresse og gruble hardt; slutt å gruble og flytt fokuset ut av hodet og over på omgivelsene. Det finnes alltid noe å kommentere hvis du bare ser deg rundt. Kommentér paret som sitter på Tinder-date, kommentér antrekket til bartenderen, kommentér musikken de har valgt å spille, kommentér den sosiale dynamikken som utspiller seg på ett av nabobordene. Ting som skjer her og nå er som regel mer spennende enn historier og temaer fra fortiden.  

4. Fortelle om følelser du har eller har hatt

Dette er et av favoritt-samtaleemnene til de fleste jenter. Veldig mange gutter synes det er givende å prate om tekniske detaljer og utveksle lange logiske tankerekker. Veldig mange jenter er ikke like interessert i hvilken standard Apple har valgt å bruke på utgangene sine som mange gutter kan være. Det som derimot er spennende er å høre om hvor stressa du er for eksamen du skal ha, hvor mye du gleder deg til nye sesonger av Twin Peaks, hvor gøy det var på Øya-festivalen i fjor, hvor fornøyd du er med kjøpet av ny skinnjakke, hvor misunnelig du er på henne som har egen bil, hvor energisk du er fordi det snart er sommer. Et utømmelig samtaleemne de aller fleste jenter digger å prate om. 

-Andreas

P.S: Har du samtaleemner du liker å prate om på date/med fremmede/i en sjekkesammenheng? Fortell i kommentarfeltet!

tirsdag 25. april 2017

Sjekkeskolen kommer til Bergen i juni!


Helgen den 16. til 18. juni kommer vi til Bergen for å holde vår berømte/beryktede Bootcamp med Sjekkeskolen.

Gjennom totalt 12 timer teori fordelt på fredag, lørdag og søndag lærer du en gang for alle hvordan jenter blir tiltrukket og hvordan man bør gå frem slik at du vet nøyaktig hva du skal gjøre når du ser drømmejenta.

Vi viser deg blant annet hvordan du:
 • Tar kontakt med jenta på riktig måte slik at du slipper å bli avvist
 • Benytter samtaleteknikker slik at du slipper å gå tom for ting å prate om
 • Skaper intens spenning mellom deg og jenta slik at du skiller deg ut fra alle andre gutter hun møter
 • Blir likt av venninnene hennes slik at du har en ekstra fordel
 • Spør om telefonnummeret slik at du senere kan invitere henne med på date
 • Vet med sikkerhet når hun vil bli kysset så du slipper å dumme deg ut
 • «Går for kysset» på riktig måte slik at det føles naturlig
Les mer og sikre deg plass nå: www.sjekkeskolen.no/bootcamp.html

torsdag 13. april 2017

De 10 beste selvutviklingsbøkene jeg har lest


Jeg blir ofte spurt om tips til selvutviklingsbøker og jeg pleier alltid å svare: Det kommer an på hva du har lyst til å bli bedre på. Når det er sagt er det noen bøker jeg trygt kan anbefale til alle som ikke har lest de:

Getting Things Done

Få oversikt, fokus, og mindre stress i livet ditt. Hvis du virkelig implementerer systemet i GTD blir du sinnsykt produktiv og latterlig mye mindre stresset.The 7 Habits of Highly Effective People

Denne boka burde vært pensum allerede i barnehagen. Alle de 7 vanene er måter å tenke på som gjør deg bedre likt, mer effektiv, og mye bedre rustet til alt du måtte forsøke å oppnå i livet.Influence: The psychology of persuasion

Før du har lest denne boka vil du kanskje tro at vi mennesker er rasjonelle og lytter til gode argumenter når vi hører de. Etter å ha lest denne boka vil du se verden i 3D og forstå hvor automatisk vi mennesker egentlig reagerer.Radical Honesty

Hvis du leser og implementerer denne vil resultatet være at du liker deg selv og andre bedre, andre liker deg bedre, du vil føle deg tryggere i sosiale settinger, du vil få flere venner, du vil komme nærmere vennene dine, du vil irritere deg mindre over andres handlinger, du vil bli ærligere mot deg selv og du vil komme mye mye nærmere partneren din. Og det er min ærlige påstand.

Nonviolent Communication

Dette er boken som gjør det mulig å si hva som helst til hvem som helst uten at de blir sure eller går i forsvarsposisjon. Hvis det høres ut som noe det er verdt å kunne så har du helt rett. Dette er magi i bokform. Kombinér den med Radical Honesty og du har superkrefter.


The Way of the Superior Man

Denne burde deles ut gratis til alle gutter når de konfirmeres. Av jenter. Det er nemlig det nærmeste man kommer en håndbok i å takle det å være mann og hvordan være en kjæreste som som kan holde seg rolig i møte med alt det rare kvinner finner på. Kan trygt anbefales alle menn (og eventuelt kvinner som ønsker å forstå hvordan det er å være mann).Change Your Life In 7 Days

Super cheesy tittel, rent gull i innhold. Paul McKenna er bombastisk positiv og det smitter over på deg som leser. Gjør øvelsene i boka, lytt til CDen/Mp3en som følger med og sett kurs for hva som helst du har lyst til å få til i livet.

The Power of Now

Stopp opp. Hvor er du nå? Se rundt deg. Hva tenker du på? Hva er den neste tanken din? Er det meste du bekymrer deg for bare tankespinn? Er livet egentlig ganske ok her og nå? Denne boken burde erstatte KRLE-faget i grunnskolen. Kan være den viktigste boken du leser i livet.


Sjekkeskolen

Dette er boken jeg skulle ønske jeg hadde lest når jeg var 16. Og igjen når jeg var 17. Og 18. Derfor hadde jeg meg selv i tankene når jeg skrev den ti år senere. Hvis du lurer på hvorfor alle jentene går etter de samme guttene igjen og igjen; hvis du lurer på hvordan du kan sjekke opp jenter hvor som helst uten at du "avsløres" eller at det blir kleint; hvis du lurer på hva du burde fokusere på for å bli mer attraktiv for jenter: Les denne boken.

An Introduction to NLP

Etter at neuropsykologi (og neuro-markedsføring) fikk en oppsving på 2000-tallet har NLP blitt tatt inn i varmen igjen (en del påstander i NLP er overdrevne, men grunnprinsippene er ikke lenger kontroversielle). Hvis du er skeptiker anbefaler jeg boka Pre-suation av professor i psykologi Robert Cialdini, som langt på vei beviser at NLP-teori som states, ankring, rapport og underbevisst påvirkning fungerer. Av alt jeg har vært borti av "alternativ" psykologi er NLP det jeg helt klart har fått mest ut av.


-Andreas
fredag 24. mars 2017

Hvem tror du egentlig at du er?


Er den som kjøper leilighet heldig hvis han får tilslaget eller er det selgeren som er heldig hvis han klarer å få solgt den?

Svaret kommer an på boligmarkedet, hvor desperat kjøperen og selgeren er, hvor bra leiligheten er og så videre.

Én faktor er VIRKELIGHETEN: Hvor bra leiligheten egentlig er. Det er en viktig faktor, men vil være subjektivt.
En annen faktor er hva kjøperen og selgeren TROR: Hvor bra tror de at leiligheten er? Dette vil skinne igjennom når de prater og de vil påvirke hverandre.
En tredje faktor er RAMMEN: Hvordan de begge prater om leiligheten, markedet osv.

I sjekkesammenheng kan du jobbe med alle tre:


Du kan forbedre deg selv. Det vil ofte påvirke hva du TROR om deg selv og påvirke RAMMEN i samtale med jenter.
Du kan endre TRO. Du kan lage en liste over alle egenskaper hvor du er over 50% av den mannlige befolkning.
Du kan bli bevisst hvordan du prater om deg selv, og passe på at RAMMEN i samtalen er at det er du som imponeres og hun som imponerer.

Eksempel på TRO:
Jeg er bedre enn gjennomsnittet (50%) på følgende egenskaper:
Flink med jenter
Foto
Kjekk
Bra kledd
Økonomisk teft
Vågal
Modig
Smart
Intelligent
Reflektert
Morsom
Empatisk
Sosial forståelse
Bereist
Bra kropp
Flink i spill generelt
Flink til å diskutere
Kan sloss hvis absolutt nødvendig
God i senga
Kan programmere
Kan språk
Flink til å skrive
Selge
Markedsføre
Lære bort
Livserfaring
Filmkunnskap
Musikkkunnskap
Popkulturell kunnskap
Kulturell kunnskap
Oppegående
Holde foredrag
Forretningssans
Streetsmart
Filosofisk
Teknologikunnskap
Datakunnskaper
Internett
Internettkultur
Nettverking
Påvirkning
Psykologi
NLP
Kalligrafi
Grafisk design
Design
Kosthold
Trening
Kul
Nysgjerrig
Ambisiøs
Flink med folk
Lage mat
Synge
Plystre
Selvstendig
Proaktiv
Ureaktiv
Intensjon
Metaramme
Humør
Overflodsmentalitet
Tro
Skape spenning
Tåle spenning
Kroppsspråk
Ansiktsmimikk
Analytisk
Systematisk
Organisert
Trivelig
Jovial
Beskjeden!

Mange av disse er jeg elendig på,
men jeg antar at jeg er over gjennomsnittlig på de, altså bedre enn 50% av normalbefolkningen. For eksempel er jeg dårlig på å lage mat, men jeg tror likevel jeg er bedre enn de fleste (de fleste er elendige). Jeg har ikke egentlig "bra kropp", men jeg antar at jeg er over gjennomsnittet, osv.

Det finnes gutter som er bedre enn meg i alle de forskjellige tingene jeg har ramset opp, men kombinasjonen av alle tingene er ganske unik.

-Andreas

tirsdag 7. mars 2017

Spør meg om hva som helst på SMS


Lyst til å ha umiddelbar tilgang til en sjekkecoach når du er på byen? Er du noengang i tvil om hva du burde skrive på SMS til jenter?

Send meg en melding på 59444417, og spør helt anonymt om hva som helst.

Du kan sende meg spørsmål når som helst og få svar så fort jeg har tid (som regel med en gang). Det koster ikke noe å sende meg SMS, men det koster 29,- pr svar (trekkes automatisk fra telefonregningen).

Du kan også få en melding hver helg med ukens oppdrag/sjekketriks.

- Andreas

fredag 3. februar 2017

Gratis coaching

I hele februar og mars tilbyr de nyeste GV-coachene Jonas, Andre, David og Thomas gratis coaching i Gode Vibber teorien (så langt de har kapasitet).  Du kan enten jobbe med å løse utfordringer gjennom 1-til-1 coaching eller øve på praktiske ferdigheter på byen.

Alle fire er sertifiserte GV-coacher med god forståelse for teorien og flinke til å lære bort.

Det er førstemann til mølla, så send en mail til en av de fire første på coach-lista vår:
www.sjekkeskolen.no/coaching.html

Ingen catch og no strings attached.

-Andreas

mandag 30. januar 2017

Challenge: En uke uten negative tanker

Jeg har en utfordring til deg. Første gang jeg leste om negativitets-faste var i den super-cheezy-betittlede (er det et ord?) boka "Change your life in 7 days" av Paul McKenna. Øvelsen er lett å avfeie som altfor enkel og derfor ueffektiv, men den er det motsatte. Jeg har anekdotiske og høyst uvitenskapelige bevis for at den kan kurere depresjon og angst, og etter at jeg opplevde effekten første gang jeg gjennomførte den har jeg brukt den ca en gang i året for å "nullstille" svartsinn og bekymringer som har samlet seg opp.

Hvorfor det fungerer: De tankene vi tenker ofte blir etterhvert lettere og lettere å tenke. De blir nærmest automatiske. Det meste av bekymringer og negative tanker er dessuten overdrevet i hodet vårt. Problemet er bare at det absolutt ikke virker sånn for den som har de. For den som bekymrer seg virker bekymringen høyst reell. Ved å avbryte negative tanker når de oppstår får ikke tankebanene "næring".

Oppgaven: Gå en uke fra og med i dag uten å tenke negative tanker. Så fort du merker at du har en negativ tanke; slå den fra deg og tenk på noe annet.

Det er ikke så farlig om du glemmer deg, bare slå tanken fra deg så fort du tar deg selv i å tenke noe som gir deg en negativ følelse eller som er vinklet negativt. "Men har ikke negative tanker også en funksjon? Er ikke dette en øvelse i å fornekte virkeligheten? Hva om det er ting jeg burde bekymre meg for?" Jo, det kan du godt si, men husk at det er snakk om kun EN uke. Problemene og bekymringene dine venter på deg slik at du kan tenke på de igjen om en uke, og du kan godt gjøre det du må gjøre for å løse problemene som oppstår denne uka, bare la være å tenke negativt om problemene mens du løser dem.

Effekt: Du kan forvente at det er litt utfordrende i begynnelsen. Samtidig kan det være en liten vekker å oppdage hvor ofte man egentlig tenker negative tanker. Etter en uke med negativitets-faste skal du ikke se bort ifra at det du før så på som kjempeproblemer har blitt til helt overkommelige utfordringer du lett kan løse. Og hvis du ikke liker det nye positive verdenssynet du har fått, er det jo en smal sak å begynne å tenke negativt igjen.

Jeg kommer til å gjøre øvelsen denne uka jeg også, så hvis du har spørsmål er det bare å stille de i kommentarfeltet eller på forumet vårt: www.godevibber.no/forum så svarer jeg fortløpende.

-Andreas


tirsdag 17. januar 2017

Hvordan du IKKE bør snakke med jenter

Hvis du sliter litt med sosiale koder kan dette være noe av det viktigste du har lest.

Ærlighet. Dønn ærlighet. Anders og jeg hadde begge lest boken Radical Honesty og blitt bitt av ærlighetsbasillen. Foreløpig virket ærlighet som løsningen på alt. Frustert på at naboen bråker? Vær ærlig og si det til han. Irritert på kompisen din for at han aldri betaler taxiregningen? Vær ærlig og si ifra. Dårlig samvittighet for at du stjal penger av moren din når du var tenåring? Vær ærlig og innrøm det. Jeg merket at det å være ærlig gjorde meg mer utadvent. Jeg trengte ikke å tenke igjennom hva jeg skulle si, ærligheten gjorde at alt jeg sa uansett føltes "riktig". Både Anders og jeg merket også at det gjorde vennskap sterkere. Mindre frustrasjoner, mer tillit.

Det er bursdagsfest hos ei venninne. Jeg sitter i senga på rommet hennes sammen med fire andre. Ei jente setter seg ned ved siden av meg og vi kommer i prat. Hun forteller at hun studerer fysioterapi. Spennende, sier jeg. Hun begynner å legge ut om studiet. Om timeplanen. Om fag. Antall timer. Det er ikke spennende lenger. Jeg begynner å kjede meg. Tungt. Hun fortsetter å snakke om hvordan undervisningen er lagt opp. Fem minutter går. Ti minutter. Skal jeg være ærlig og si ifra?
Tydelighet. Det er bootcamp og jeg forklarer deltagerne at de bør være tydelige på hva intensjonen er når de snakker med jenter på byen. At selv om man subkommuniserer (sier ting mellom linjene) så bør man likevel være tydelig på at man er nysgjerrig på jenta og at man er interessert i at noe skal skje mellom dere. En av deltagerne spør meg om hvordan man får med en jente hjem samme kvelden man møter henne på byen. Jeg forklarer at det bare er å spørre, så lenge man har klart å tiltrekke henne først. Jeg forklarer at du kan være helt tydelig på at det er det du vil, men at du ikke bør si rett ut "Har du lyst til å bli med meg hjem og ha sex?". Det er bedre å subkommunisere det samme ved å for eksempel si "Vi kan stikke til meg hvis du har lyst?" Deltageren lyser opp som om verdensbildet hans har blitt snudd på hodet. 

Ute på byen gjør han som han har lært på teoridelen og jenta han snakker med er tydelig interessert. Han hvisker noe i øret hennes, før hun tenker seg om, nikker og henter jakka si. Begge forsvinner ut av utestedet. Det går ti minutter før han er tilbake. "Det funka! Hun sa ja til å bli med meg hjem, men hun angra seg når vi kom på utsiden. Men jeg fikk telefonnummeret ihvertfall" Et kvarter senere står han og snakker med en ny jente, denne gangen står de med ansiktet en centimeter unna hverandre. Han lener seg inn, hvisker noe i øret hennes. Hun smiler, nikker og henter jakka. Deltageren ser bort på meg og smiler fra øre til øre. Han tar hånda hennes og leier henne ut av utestedet. Ti minutter senere er han tilbake. 
"Hva skjedde?" spør jeg. 
"Det samme ... Hun angra seg når vi kom på utsiden." 
Jeg rynket pannen. "Hva sa du til henne?" Noe måtte være galt. 
"Jeg spurte om hun ville være med meg hjem og ha sex. Jeg var tydelig på intensjonen min." 
"Sa du ordet sex?" 
"Ja." 
"Du sa "Vil du være med hjem og ha sex?"?"
"Ja. Det var kanskje det man ikke skulle si?"
"Ah, ja. Da er det derfor. Ikke si det direkte. Si det tydelig, men ikke direkte. Subkommunisér det."

Direkte. Jeg bestemte meg for å være ærlig og fortelle jenta på festen at jeg kjedet meg. Et kvarter inn i en monolog om hvordan studiet hennes er lagt opp avbryter jeg henne: "Nei, nå kjeder jeg meg. Skal vi snakke om noe annet enn studiet ditt?" Hun ser forferdet opp på meg som om jeg akkurat hadde sagt noe fryktelig. Hun er tydelig opprørt. "Er du så jævla spennende da?" Radikal ærlighet er tydeligvis ikke alltid en måte å få flere venner på. Jeg diskuterte det i etterkant med Anders. Han hadde samme erfaring. Ikke all ærlighet blir like godt mottatt. 
Ærlig. Tydelig. Direkte. Tre ord som betyr tre forskjellige ting, men ofte forveksles. Problemet med å være direkte er at det i blant går på bekostning av sosiale koder og forventninger. Vi liker at folk er ærlige med oss og vi liker at folk er tydelige med oss, men vi liker ikke alltid at folk er direkte dersom det gjør ting pinlig for oss. Spesielt i sosiale settinger.

Ærlig men ikke tydelig: "Noe med antrekket ditt er feil."
Tydelig men ikke ærlig: "Ingenting er feil med antrekket ditt."
Ærlig og tydelig: "Du har fått noe på skjorta du kanskje bør fikse."
Ærlig, tydelig og direkte: "Du har en buse på skjorta!"

Hvis du ikke er spesielt følsom eller sosialt sensitiv kan det hende du ikke ser problemet med å være direkte. Kanskje du til og med skulle ønske at folk var mer direkte med deg. Jenter er imidlertid generelt sett mye mer opptatt av å ikke synke i sosial verdi og "drite seg ut" enn det gutter er, og er ofte mye mer komfortabel med å "hinte" istedet for å være direkte. Å hinte er ikke det samme som å være uærlig, det er bare en måte å formidle ting på uten å fornærme folk eller gjøre ting kleint. 
Når deltageren på bootcamp spurte jentene rett ut om de ville bli med han hjem og ha sex var det ikke i utgangspunktet noe problem for jentene å si ja i og med at de var tiltrukket av han og hadde lyst til nettopp det. Problemet oppstår i etterkant, etter de har sagt ja. Å ha sagt ja til spørsmålet "Lyst til å stikke til meg?" føles ikke som et like stort press som å ha direkte sagt ja til sex. Jenter hater å havne i en situasjon hvor gutten forventer sex. De er også redd for ryktet sitt og hvordan ting kan tolkes utenfra. De er redd for å bli tolket som "billige".

Du bør være ærlig. Både generelt, og i en sjekkesituasjon. Det øker tillit samtidig som det gjør deg til en attraktiv person.

Du bør være tydelig. Da unngår man misforståelser. Det kan dessuten være provoserende om du hele tiden går rundt grøten. Det kan fort tolkes som at du er feig eller at du ikke egentlig er ærlig.

Men du bør ikke ikke alltid være direkte. Spesielt ikke hvis det er fare for at du fornærmer vedkommende eller gjør at ting blir kleint sosialt.

-Andreas (litt for direkte iblant)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...