mandag 4. mars 2013

Nettdating - hvor stor rolle spiller teksten?

De av dere som har fulgt bloggen en stund har kanskje fått med dere at jeg har brukt mye tid på å forske på nettdating; se f.eks. denne artikkelen om hvordan man burde velge ut bilder til datingprofilen sin. I dag tenkte jeg at jeg skulle skrive litt om den siste undersøkelsen min, hvor jeg så på betydningen av profiltekst.

I utgangspunktet så jeg for meg et ganske enkelt forsøk; jeg var bestemt på at jeg ville gjøre det på en norsk datingside ettersom jeg ville være sikker på at resultatene skulle være relevante for nordmenn (det er jo tross alt tekst vi snakker om). Jeg valgte ut Bergen, Trondheim og Tromsø som de tre test-områdene mine, og jeg ville lage en profil for meg selv i hver av byene. Alle tre profilene skulle ha de samme bildene, bilder som jeg vet er bra og som jeg tidligere har brukt i praksis med svært gode resultater. Øvrige innstillinger og fakta måtte også være identiske, det eneste som skulle skille de tre var profiltekstene.

For å få det til trengte jeg altså tre profiltekster: en svært bra, en gjennomsnittlig og en dårlig.

For å finne disse ble det satt sammen et jente-panel som skulle lese igjennom ti tekster de kunne velge fra; ni av disse hadde jeg kopiert fra profilene til ni tilfeldige gutter på en annen norsk datingside enn den jeg skulle bruke, den siste var en jeg hadde skrevet etter alle kunstens regler og med input fra et tidligere jentepanel. Jeg lurte den med i utvalget jentene skulle velge fra fordi jeg ikke syntes at noen av de ni tilfeldig utvalgte tekstene var helt i eliteklassen, og jeg ville sikre at den "bra" profilteksten virkelig ble "bra".

Her er det imidlertid viktig å merke seg at dette ikke var ment som noen test av hvorvidt jeg kan skrive bra profiltekster; hvis jentepanelet hadde valgt en av tekstene som jeg ikke hadde skrevet som den beste ville undersøkelsen selvsagt kunne ha fortsatt som planlagt. Det eneste som hadde blitt skadelidende var egoet mitt.

Om hvordan tekstene som skulle bli vurdert ble valgt ut:
De ni tekstene fra tilfeldige gutteprofiler ble funnet ved at jeg gikk til pålogget nå-listen på den aktuelle siden, genererte ni tilfeldige tall med en app som heter iGenerateRandomNumbers på telefonen min og kopierte tekstene til profilene som tilsvarte tallene. Den teksten jeg hadde skrevet selv tilhørte en tidligere Perfekt Profil-deltaker som nå har samboer og således ikke bruker profilen sin lenger. Forutsetningen for å få låne den av ham var at eksperimentprofilen skulle slettes etter de to ukene den ble brukt.

Jentepanelet fikk altså i oppdrag å gå igjennom de ti tekstene og:

1) Velge ut den beste teksten
2) Velge ut den mest vanlige/gjennomsnittlige teksten
3) Velge ut den dårligste teksten

Jentepanelet var det forøvrig Andreas som fant for meg, og det var han som stod for all kommunikasjon med dem; jeg ville bruke jenter som ikke kjente meg til utvelgelsen slik at jeg var helt sikker på at de ikke kom til å kjenne igjen min skrivestil og la seg påvirke av det.

Allikevel ble, betryggende nok for egoet mitt, min tekst valgt ut som den beste av jentene. Det er nok ikke så rart at den skilte seg ut, for den var ganske annerledes enn de øvrige både i skrivestil og innhold. Den dårligste teksten var det også bred enighet om. Når det gjaldt den "gjennomsnittlige" teksten var det mye mindre enighet; det er kanskje ikke så rart, de fleste av tekstene var ganske gjennomsnittlige. Her endte jeg rett og slett med å velge den som jeg av erfaring så at var mest typisk for hva gutter pleier å skrive på datingsider.

Neste skritt var å laste opp og aktivere den første profilen; jeg begynte i Bergen, lastet opp bildene og la ut den "dårlige" profilteksten. Så gjennomførte jeg et søk begrenset til jenter med alder mellom min egen og ti år yngre samt bosted innenfor en radius på ti mil fra Bergen sentrum. Jeg sendte ut meldinger og jobbet meg nedover resultatlisten til jeg hadde fått 50 stk. som var lest. Datingsiden jeg brukte lar deg, som de fleste andre slike sider, se hvorvidt meldingen har blitt lest av mottaker eller ikke, og som alltid er det et poeng at man kun regner med leste meldinger i statistikken. Uleste meldinger er som regel et uttrykk for en inaktiv profil, ettersom de aller fleste vil klikke på meldingen og gjøre den "lest" selv om de ikke er interessert fordi man ellers vil få beskjed om at man har en ny melding hver gang man logger seg på. Jeg regnet ut svarprosent, som vanlig definert som antall svar innen to uker delt på antall leste meldinger ganget med 100 for å få prosent.

Etter to uker "meldte jeg flytting" på profilen til Trondheim og endret teksten til den "gjennomsnittlige". Videre gjorde jeg akkurat som i Bergen, laget et tilsvarende søk og sendte ut meldinger inntil jeg hadde 50 leste og beregnet svarprosent.

Etter enda to uker "flyttet" jeg til Tromsø, og byttet til den "bra" teksten. Nok en gang ble prosedyren gjentatt og svarprosent beregnet.

Alle profilene fikk forøvrig uoppfordrede meldinger fra jenter som jeg ikke hadde kontaktet også; disse valgte jeg å ikke ta med i statistikken, ettersom det ville medført uberegnlige feilkilder (f.eks. kan det hende at profiler fra Bergen blir ansett å være aktuelle for flere jenter enn profiler fra Tromsø rett og slett på grunn av geografisk beliggenhet, og at de således får flere uoppfordrede meldinger). Det virket mer forutsigbart å forholde seg til svar på meldinger sendt til jenter innenfor en definert avstand fra der profilen var bosatt.

Resultater
Svarprosentene ble som følger:

Bra bilder + dårlig tekst: 18% (9 av 50)
Bra bilder + gjennomsnittlig tekst: 58% (29 av 50)
Bra bilder + bra tekst: 72% (36 av 50)

Resultatene gir en p-verdi på 0.07 i forhold til de to siste verdiene; det er altså 7% sjanse for at forskjellen vi registrerer mellom "gjennomsnittlig" og "bra" er en tilfeldighet. Det er et mindre slående resultat enn det vi fant da vi så på bilder, men like fullt er forskjellen tydelig. Se avsnittet om diskusjon og feilkilder for mer inngående drøfting.

Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å stoppe her, men da jeg var kommet så langt hadde jeg fått en idé til noe annet jeg hadde lyst til å se på. Jeg ville gå enda litt lengre og få en vurdering av attraktiviteten til jentene i tillegg til bare antallet svar, og for å få til dette gikk jeg rett og slett igjennom profilene til alle jentene som hadde svart på meldinger og lagret dem som .jpg-bilder i hver sin nummererte mappe vha. et screen-grab program med hurtigtaster (Første bilde var forsiden til profilen, andre bilde var første bilde i album osv.) Så lastet jeg alle mappene opp til et område på Dropbox og sendte link til fem kompiser. De fikk i oppgave å gi alle jenteprofilene en score på attraktivitet mellom 1 og 10. Jeg ville ikke bruke min egen vurdering fordi jeg visste hva jeg skulle med dataene, og hadde kunnet påvirke resultatet ubevisst. Kompisene mine hadde på dette tidspunktet ingen anelse om hvorfor de skulle gjøre dette, selv om de sikkert mistenkte at jeg var i gang med å leke forsker igjen.

Gutta var selvsagt ikke helt enig om jentene, men det var jo også poenget med å få flere vurderinger; folk har ikke identisk smak, så tanken var å få fem vurderinger av alle jentene for så å ta gjennomsnittet etter at øverste og laveste score er fjernet, litt slik man gjør for stilkarakterer i hopp. Det er et godt system for å sikre at personlige særheter ikke får for mye påvirkningskraft.

Så regnet jeg rett og slett ut gjennomsnittet av hvor høy score de fem mest attraktive jentene som hadde svart fikk for alle de tre profilene. Resultatet ble:

Bra bilder + dårlig tekst: 6.3 (5.7+6+6.3+6.7+7)
Bra bilder + gjennomsnittlig tekst: 7.3 (6.7+6.7+7.3+8+8)
Bra bilder + bra tekst: 8.5 (7.7+8.3+8.3+9+9)

Dette var et veldig morsomt resultat, som stemte godt med det jeg syntes jeg la merke til da jeg så på svarene: selv om den totale forskjellen i antall svar mellom profilen med den "gjennomsnittlige" teksten og den "bra" teksten ikke var så enorm, så var det også en merkbar forskjell i profilenes evne til å få svar fra de mest attraktive jentene. Det å ha en bra tekst gir altså utslag på to forskjellige måter, ikke bare på antall svar men på kvaliteten de jentene som svarer har. Dette er forsåvidt ganske logisk; de mest attraktive jentene, de som har mest å velge mellom, blir de mest kresne. De velger profilene som BÅDE har bra bilder OG bra tekst, fordi de kan.Diskusjon/feilkilder
Jo større antall jenter vi inkluderer i undersøkelsen, jo mindre sårbare blir vi for slik variasjon. I denne undersøkelsen fikk jeg, pga. at jeg gjorde den i Norge, ikke mulighet til å inkludere så mange jenter som jeg gjorde i bilde-undersøkelsen. Det betyr at vi fikk resultater som er beheftet med mer usikkerhet enn det vi gjorde da vi så på bilder på den amerikanske datingsiden. En sannsynlighet på 93% for at forskjellen jeg registrerte er reell og ikke tilfeldig er allikevel rimelig bra i mitt hode.

Et annet poeng når det kommer til usikkerhet og feil er jo selvsagt at forholdene kan være forskjellige i de tre byene. Jeg gjorde søk begrenset til 10 mil fra sentrum av hver by; kan det tenkes at jenter som bor 10 mil fra Tromsø f.eks. har en lenger reisetid til Tromsø enn det jenter som bor 20 mil fra Trondheim har til Trondheim? Kan det bidra til systematiske feil i svarprosenten? Er populasjonene jeg sendte melding til fra de tre profilene ensartede? Jeg forsøkte å sikre dette ved å velge tre typiske studentbyer og velge jenter i typisk studentalder, men jeg vet jo ikke sikkert.

Uansett; det denne undersøkelsen antyder (veldig bra tekst gir en noe høyere svarprosent men også en høyere sjanse for å få svar fra de heiteste jentene) synes jeg i sum stemmer bra med erfaring, og det veier alltid tungt for meg når eksperimenter og erfaring trekker i samme retning.

Konklusjonen ift. det å ha en svært dårlig tekst er også interessant; dette er, slik vi vet veldig godt fra erfaring, ekstremt ødeleggende. I ettertid angrer jeg på at jeg ikke laget en profil uten tekst også; min antagelse er nemlig at denne ville hå fått bedre resultater enn profilen med dårlig tekst. Dette er spesielt relevant for gutter med dysleksi eller gutter som rett og slett ikke er så flinke til å skrive; de kan være like intelligente og interessante som andre, men dersom de har en ubehjelpelig tekst vil de kunne bli forhåndsdømt som enkle og dumme. Vi kan mene hva vi vil om det, men både erfaring og dette forsøket tyder på at det er slik verden er. Ofte vil det sannsynligvis være bedre å bare skrive en liste med "Elsker: ..." og "Hater: ..." enn å ha en veldig dårlig tekst.

Nye spørsmål og hypoteser å undersøke?
Til slutt litt fantasering av den nerdete sorten. Hvis man skulle gjort dette forsøket på den mest perfekte måten burde man egentlig ha regnet ut svarprosenter for forskjellige undergrupper av jenter, f.eks. lite attraktive, middels attraktive og svært attraktive, i tillegg til en total svarprosent. Man burde også ha brukt flere mannlige forsøkspersoner, ikke bare én slik jeg gjorde her. Dette hadde nødvendigvis blitt svært arbeidskrevende, og man støter raskt på problemer med å få store nok datamengder fordi Norge er et lite land med relativt få mennesker på datingsidene, ihvertfall i forhold til de store antallene man ønsker seg når man gjør slike forsøk. Man kunne gjort forsøket i USA, slik jeg gjorde med bilde-undersøkelsen, men da hadde det blitt usikkerhet rundt overføringsverdien til norske forhold (jeg har ikke engelsk som morsmål og jeg har heller ikke tilgang på jenter fra USA som jeg kunne brukt til å plukke ut engelske teksteksempler for meg).

Uansett synes jeg det virker som om det ligger mye potensiale i å se på ikke bare hvor mange svar man får, men også hvem det er som svarer, i fremtidige nettdating-undersøkelser. Det vi ønsker er jo først og fremst å møte de riktige jentene, ikke bare dra på hundrevis av dater med jenter som det ikke klaffer med! Er det forskjell på hva som virker på jenter som bor på bygda vs jenter som bor i byen og jenter med høyere utdannelse vs jenter med lite utdannelse, vestkantjenter vs løkka-jenter osv? Dette har jeg noen teorier om basert på erfaring og mønstre i tilbakemeldingene fra jentepanelene våre gjennom de årene vi har drevet med Perfekt Profil.

Slike forhold er definitivt noe jeg vil se nærmere på i fremtiden.

- Sondre

PS: Ta undersøkelsene mine for det de er verdt; det er ikke hard naturvitenskap vi har å gjøre med her, og jeg er lite annet enn en engasjert amatør når det kommer til forskning. Dette er en blogg, og ikke et fagfellevurdert tidsskrift (selv om jeg skulle ønske at det fantes slike om sjekking;) Det må jeg alltid presisere, jeg vil ikke lure noen eller påberope meg noe jeg ikke har grunnlag for.

14 kommentarer:

 1. Hvor gammel er du, Sondre?
  Kunne tenke meg å sponse forskningen din på dette. Hadde vært gøy om du gjorde det motsatt og brukte forskjellige bilder, men samme tekst for å se hva som egentlig er best.

  Slik jeg har skjønt det fungerer nettdating dårlig med de aller diggeste jentene fordi de får så mye pågang irl at nettet bare blir en sånn selvbildebooster.

  SvarSlett
 2. Tusen takk for det, det var en skikkelig tillitserklæring! Hvis du vil støtte det vi forsøker å gjøre her så er det å følge bloggen og fortelle om den til andre ihvertfall noe vi setter pris på. Jeg er i tredveårene, det er kanskje relevant å nevne ja. Ang. det du etterlyser, altså se på betydningen av bilder, så har jeg gjort det alt; det er link til artikkelen i første avsnitt her:)

  Ang. det du skriver om nettdating og heite jenter: sånn var det nok kanskje før, men min erfaring er at det har endret seg mye etter at de sosiale mediene kom. Mange jenter i dag er oppvokst med Nettby og andre forkledde datingsider for ungdom. Det har blitt mye mer normalt å bruke nettet som sosial arena, og man trenger bare ta en kikk innom Sukker for å se at det er mange heite jenter der.

  Jeg tror nok mange gutter rasjonaliserer sine egne dårlige resultater med nettdating ved fortelle seg selv at alle de heite jentene bare er der for å få bekreftelse. Det er jo egentlig helt irrasjonelt; hvis de får så mye pågang irl hvorfor skulle de da trenge å registrere en nettprofil for å få bekreftelse? I denne undersøkelsen brukte vi dessuten åpningsmeldingen “Hei, jeg heter xxx:) Står til?”, som etter vår erfaring er god til å luke ut “falske positive” svar; jenter som bar er ute etter komplimenter vil sjelden svare på en slik melding.

  Etter min erfaring er det fullstendig mulig å treffe skikkelig heite jenter på nett, men de er selvsagt mye mer kresne, så man kommer ikke unna med å gjøre feil i hverken profil eller kommunikasjon slik man kan gjøre mer mer vanlige jenter. Man må skille seg ut som en av de kara som virkelig har skjønt det i jentenes øyne.

  Når det er sagt må jeg føye til at det selvsagt er urealistisk å forvente at alle gutter kan treffe de aller heiteste jentene på nett... en realistisk forventning kan være å treffe jenter som er 20% heitere enn seg selv og ti-femten år yngre dersom man har en bra profil og gode strategier.

  SvarSlett
 3. Dette var veldig spennende å lese om! Jeg har aldri prøvd ut nettdating, men nesten sånn at jeg får lyst til å lage en profil nå og sjekke det ut =) hihi

  SvarSlett
 4. Hei Sondre! Veldig informativ og kul artikkel!

  Jeg er ganske interessert i vitenskap/psykologi, og noterer meg at du for å gjøre undersøkelsen din en ørliten grann mer solid så kunne du fått en annen gutt til å velge ut de profiltekstene du skulle "konkurrere" mot i jentepanelet. Det er alltid en liten fare for seleksjons-bias når forskeren selv velger å kontrollere variabler som dette, uansett hvor informert eller velmenende forskeren er. Men som du nevner er dette ikke noe som skal opp til fagfellevurdering, og jeg tror heller ikke dette har skadet resultatet du viser til i slutten av artikkelen.

  Måtte bare lufte den, kort i kort - kjempeartikkel! Flere slike! :)

  SvarSlett
 5. Hei! Spennende dette ja! Det hadde vært interessant å se fiktive eller ekte eksempler på henholdsvis bra/middels/dårlig profiltekst. Spesielt de bra såklart:) Vil du publisere tekstene, eller kan du henvise til et annet sted med eksempler som illustrerer forskjellene mellom bra/middels/dårlig?

  SvarSlett
 6. Bananonym: Takk! Kult å få feedback fra noen som kan litt om disse tingene, dette blir jo nesten fagfellevurdering;)

  La meg utdype ang. valget av tekster: disse tekstene var tilfeldig utvalgte ved at jeg rett og slett åpnet oversikten over gutter som var pålogget siden på det aktuelle tidspunktet og brukte en random number-app på telefonen min til å generere ni tall som bestemte hvem av de påloggede guttene sine profiltekster jeg skulle bruke. Jeg forkastet eller tweaket ikke noe på denne utvelgelsen, de tekstene appen sa skulle være med ble med. Det var altså ikke slik at jeg valgte etter eget forgodtbefinnende. Jeg kunne nok ha presisert det nærmere i artikkelen. Allikevel er jeg enig med deg, det er alltid et bra prinsipp å gjøre det man kan for å unngå seleksjons-bias, og dersom jeg hadde latt noen andre ta seg av denne delen hadde jeg ihvertfall eliminert muligheten for at man kan stille spørsmålstegn ved den.

  Siste anonym: disse tekstene er som sagt hentet fra ekte profiler. Å offentliggjøre dem her ville ikke ha vært riktig mot eierne. Å gi folk eksempler på mine egne gode tekster blir også feil, fordi dette er ting jeg har skrevet for Perfekt Profil-deltakere og lagt ned mye arbeid i, blant annet gjennom å rådføre meg med jente-panel underveis. Teksten i dette eksperimentet var en slik tekst, som jeg fikk lov av deltageren til å bruke fordi han nå har samboer og ikke lenger er aktiv med nettdating; dette under forutsetning av at jeg skulle slette eksperimentprofieln etter forsøket samt ikke offentliggjøre teksten.

  Den samme problematikken har vi med bilder, hvor folk også ofte etterlyser eksempler. Det kan jeg dessverre rett og slett ikke legge ut på en blogg, det er ekte mennesker vi snakker om, enten uskyldige stakkarer som har blitt plukket ut som eksempler på "dårlig" eller deltagere som ville få de gode resultatene sine og identiteten sin kompromittert dersom elementer fra profilene deres ble offentliggjort.

  Men at jeg skriver noe om prinsippene som er i sving og om hvordan profiltekster bør være i fremtiden skal du ikke se bort ifra:)

  SvarSlett
 7. Jeg har oppdatert artikkelen for å klargjøre det du presiserte Bananonym, jeg skjønner at det ikke gikk tydelig frem at jeg med ordet "tilfeldig" mente at jeg faktisk hadde brukt en randomiseringsmetode og ikke bare plukket på lykke og fromme.

  SvarSlett
 8. Haha, mente ikke å høres ut som en pedant - har bare en litt over gjennomsnittet stor interesse for vitenskap. ;)

  Flere artikler som dette hadde aldri skadet, men ser kanskje at teknisk språk blir for de mer interesserte. Holder du det simpelt og godt forklart som i denne teksten er det nok kjempebra!

  SvarSlett
 9. Hadde vært interessant om du også kunne gjøre en lignende undersøkelse på attraktivitet - dvs. hvor bra bildene er og hvordan dette spiller inn på svarprosenten.

  Og om du kunne gjort en undersøkelse på i hvilken grad meldingen man sender betyr noe - eks. en lengre personlig melding vs. "hei, står til?"

  Selvsagt blir det høyst uvitenskapelig, men artig ville det vært!

  SvarSlett
 10. Bananonym: jeg tror du har rett, og jeg tror nok at selv denne teksten nok blir litt mye for mange. Jeg gjør jo disse undersøkelsene primært for å lære selv slik at jeg skal bli best mulig til å gi PP-deltagerne mine gode resultater, så bloggartikkelen er mer et biprodukt for de som er interesserte:)

  Siste anonym: å gjøre slike forsøk er sykt tidkrevende. Dette med meldinger føler jeg at jeg vet mer enn nok om fra erfaring og eksperimentering i praksis, så det kommer jeg nok ikke til å bruke så mye tid på å gjøre formelle forsøk på. Når det gjelder den andre forespørslen din foreslår jeg at du sjekker ut artiklen jeg skriver om og linker til i begynnelsen av denne, som handler om nettopp det du ber om:)

  SvarSlett

 11. Min (lange) erfaring er den samme som resultatet her. De aller fineste damene svarer oftere etter at jeg fikk finpusset profilteksten. Men det som har åpnet "porten" til de fineste damene for meg er en standardisert melding med kun et par tre linjer som må tilpasses den enkelte dame. Denne meldinga får jeg veldig ofte god respons på i form av at de fleste svarer og synes den er morsom og litt på kanten.
  Melding nr 2 er også standardisert til en viss grad, og hele "historien" i meldingene er slik at jeg allerede i melding nr 2 kan "close" og be de ut. Har hatt kjempefremgang med denne. Og nettdating er for meg kun et verktøy for å møte damer irl, så det passer meg utmerket å ikke skrive masse frem og tilbake.
  Men klart, noen damer hadde svart uansett hva du hadde skrevet, og utseendet er vel den avgjørende faktoren der.
  Hadde kanskje vært en ide med tilsvarende undersøkelse, men med 3 forskjellige førstemeldinger..?

  SvarSlett
 12. Siste anonym: det du skriver er såpass oppsiktsvekkende at jeg mer enn gjerne vil lage et forsøk på det. Kan du ikke sende meg disse meldingene du bruker på mail, så skal jeg se på det? Mailen min er sondre@godevibber.no

  SvarSlett
 13. Trengte du en undersøkelse for å finne ut dette?!!
  Godt enkelte kan ty til fornuften, i stedet for å kaste bort timer for å finne ut av selvsagt ting.

  Dette kan være svært interessant lesning for de som er usikre på om de skal skrive en god tekst eller dårlig tekst for å tilrekke seg jenter.

  SvarSlett
 14. Hey, jeg elsker å kaste bort timer for å finne ut av "selvsagt ting"! Det er faktisk veldig lurt hvis man vil "tilrekke" seg jenter;)

  Fra spøk til alvor og med all respekt: du har ikke fått med deg poenget. Det er å kvantifisere akkurat hvor mye av tiltrekningspotensialet til en profil som kommer fra teksten, ikke å fastslå hvorvidt bra tekst er bedre enn dårlig tekst.

  SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...