tirsdag 5. desember 2017

Hvorfor jeg leser bøker

Det sies at man blir gjennomsnittet av de fem personene man tilbringer mest tid med. Økonomien din, helsen din, utdanningen, suksess med jenter og en hel del andre ting blir direkte påvirket av de du omgås mest. Deres tanker og handlinger påvirker dine tanker og handlinger. Om det ikke er en naturlov som det ikke finnes unntak fra, så tror jeg det er mye sannhet i det. Man blir påvirket av de man omgås med.Det er i stor grad en ubevisst prosess. Man blir påvirket enten man vil eller ikke.

Det er ikke bare andre personer man blir påvirket av. En ting jeg tror er vel så viktig er hva man omgir seg med på andre områder. For eksempel hva slags informasjon man velger å putte inn i hodet. Dette er en viktig grunn til at jeg leser bøker.

Jeg leser for det meste selvutvikling innenfor økonomi, kommunikasjon, produktivitet, spiritualitet og trening/kosthold. Med andre ord hvordan man blir bedre på de (etter min mening) viktigste områdene i livet. Ved å lese bøkene til smarte, suksessfulle mennesker som er eksperter på forskjellige ting kan man lære om deres strategier og tankesett.

I tillegg til å lære ved aktiv modellering av det jeg leser i bøkene, er den ubevisste påvirkningen bøkene har på meg vel så viktig. Jeg skrev tidligere en artikkel om vaner. Tankesett er i høyeste grad vaner.

Daglig lesing hjelper meg med å gjøre mer nyttige tanker til en vane. Nyttige tanker som igjen påvirker handlingene mine.

Tidligere var jeg negativ. Jeg tenkte i stor grad det verste om både andre personer og situasjoner. Det å tenke positivt var umulig. Jeg falt raskt tilbake til gamle tanker. Ved daglig å lese positive, oppløftende og lærerike ting har jeg gradvis gjort det til en vane å tenke mer nyttige tanker. Tanker som påvirker handlingene mine som igjen påvirker resultatene jeg får.

Å lese en bok en sjelden gang hadde begrenset effekt på meg. Jeg var motivert i noen dager før jeg var tilbake til mitt gamle jeg. Som jeg skrev om i posten om vaner tar det i gjennomsnitt 66 dager å implementere en ny vane. Det var nettopp det som var problemet; jeg gjorde det ikke regelmessig nok. Det var først når jeg begynte å lese daglig at jeg begynte å se resultater.

Nå har jeg det som en regel at jeg skal lese minst 30 minutter hver dag. Ofte blir det mer, men 30 minutter er minimum.

Jeg vil senere skrive en post med hvilke bøker som har hatt størst innflytelse på meg.

- Jonas

P.S: Jeg er tilgjengelig for coaching ute på byen. Send meg en mail på jonascoaching@outlook.com eller sjekk ut www.sjekkeskolen.no/coaching.html

1 kommentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...